Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Siła koloru, cz. I
Maciej Pawlak
6.
Cechy charakterystyczne genomu kury (Gallus domesticus)
jako organizmu modelowego
Piotr Antos, Andrzej Rabsztyn
10.
Kontaktowe zapalenie skóry u kurcząt brojlerów wskaźnikiem oceny poziomu dobrostanu
Anna Wójcik
14.
Ektopasożyty drobiu, cz. III
Katarzyna Jankowska
18.
Bezkręgowce wodne ­ potencjalne źródło zarażenia ptaków pływających pasożytami wewnętrznymi, cz. I
Konstanty Romaniuk
21.
Rola żywienia w profilaktyce salmonelloz u drobiu, cz. IV
Krzysztof Lipiński
24.
Bilansowanie aminokwasów siarkowych w paszy ekologicznej dla niosek i kurcząt obniża wydalanie azotu do środowiska
Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
26.
Mechanizacja karmienia kur, cz. II ­ transport paszy
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
30.
Ptaki ozdobne atrakcją agroturystyczną, cz. IV
Sebastian Nowaczewski
36.
Nowe typy baterii klatkowych firmy Big Dutchman
Wojciech Benko
42.
Systemowe zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu produkcji drobiarskiej
Krzysztof Kwiatek
48.
XXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA
50.
Aktualne problemy w produkcji indyków
Andrzej Konarkowski
54.
„Dzień Otwarty” ­ reportaż
56.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
60.
VI Konferencja Młodych Badaczy ­ Fizjologia i biochemia
w żywieniu zwierząt
62.
Listy od Czytelników
63.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders

Bieżący numer