Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2020

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Konsumpcja jaj w Polsce w latach 2016-2019
         Krystyna Świetlik
8.     Niechłodnicze metody przechowalnictwa jaj konsumpcyjnych, cz. I
         Kamil Drabik, Justyna Batkowska, Jakub Chalimoniuk
12.   Stres cieplny – zapobieganie przez odpowiedni dobór rozwiązań technicznych w budynkach inwentarskich
         Przemysław Marek
16.   Znaczenie mikroflory przewodu pokarmowego dla organizmu, cz. I
         Adam Mirowski
20.   Zastosowanie wielopoziomowych wolier w bezklatkowej produkcji jaj
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
24.   Dodanie L-metioniny powoduje ogromne oszczędności w kosztach produkcji paszy
         Behnam Saremi
28.   Ściółka jako ważny element środowiska w utrzymaniu drobiu
         Agata Dankowiakowska
31.   Wykorzystanie ziarna żyta jako źródła składników pokarmowych w żywieniu drobiu, cz. II
         Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek
34.   Walka z ptasią grypą w obiektach drobiarskich wymaga wielokierunkowych badań
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
38.   Rekomendacje KE dotyczące bezpieczeństwa żywności w aspekcie występowania wirusa COVID-19
         Mirosław Michalski
41. Probiotyki – narzędzie do optymalizacji kosztów produkcji
         Maciej Bochenek
44.   Upadłość konsumencka – nowe korzystne zmiany
         Adam Kuźma
48.   „Zmęczenie” budynków dla drobiu
         Eugeniusz Herbut, Piotr Herbut
52.   Bobowate grubonasienne w żywieniu drobiu
         Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras
56.   Kontenerowe mieszalnie pasz – droga do niezależności
         Jacek Ignaczak
58.   Genetyka drobiu w objęciach korporacji
         Franciszek Brzóska
62.   Produkcja kapłonów w oparciu o rodzime lub lokalnie zaadaptowane rasy kur
         Jolanta Calik
66.   Świadomość konsumentów dotycząca zakupu mięsa drobiowego
         Monika Michalczuk, Ines Belkhodja, Anna Siennicka
68.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
72.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
73.   Kondycja polskiego eksportu przetworów z jaj w 2019 roku

Katarzyna Gawrońska 

Bieżący numer