Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2020

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.   Mineralne składniki śladowe w żywieniu hodowlanych kogutów mięsnych
       Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
6.   Mycie jaj konsumpcyjnych w aspekcie badań naukowych i obowiązującego prawodawstwa
       Kamil Drabik, Justyna Batkowska
10. Bioasekuracja jako sposób na zwiększanie biobezpieczeństwa w chowie drobiu
       Przemysław Marek
14. Produkcja brojlerów w Polsce po 1990 r. – droga do sukcesu
       Franciszek Brzóska
18. Probiotyki tworzące przetrwalniki to korzystny wybór dla wysokowydajnych brojlerów
       Alexia Lépine, Pauline Paap
20. Zmiany cen detalicznych jaj w latach 2017-2019 na tle wieloletniej tendencji, cz. I
       Krystyna Świetlik
23. Co wpływa na ilość pobieranej paszy? Cz. I
       Adam Mirowski
28. Szkodniki magazynowe w paszy i ich zwalczanie
       Stanisław Ignatowicz
32. Innowacje w bezklatkowej produkcji
38. Woda w zasięgu dzioba
       Tadeusz Barowicz, Bogdan Śliwiński
42. Zakaźny katar nosa – opis przypadku
       Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska, Andrzej Mamczur
47. Toksyczność metali ciężkich
       Henryka Grażyna Korytkowska
52. Wpływ dodatku Digestarom® na jakość mięsa drobiowego
       Mathias Zaunschirm, Mark Karimi
56. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
       Adam Kuźma
59. Otwarcie nowoczesnego budynku inwentarskiego do tuczu drobiu w Żużeli
60. Nieznany ląd, czyli lęgi jaj drobiu wodnego
       Maciej Kolańczyk
64. Produkcja indyków w Polsce w 2019 r.
       Marian Biegański
67. Drobiarstwo w Polsce i na świecie
       Andrzej Konarkowski
66. Śp. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski - wspomnienie
70. Wystawa Kur Ozdobnych 2020 r.
       Monika Łukasiewicz, Arkadiusz Matuszewski
72. Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
       Elżbieta Anders
74. Co zdrowie zwierząt ma wspólnego ze zdrowiem człowieka
       Artur Zalewski
77. Najwięksi światowi importerzy mięsa kurcząt rzeźnych

Mariusz Szymyślik 

Bieżący numer