Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2019

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Ptaki, nie tylko domowe raport - 2019
         Maciej Pawlak
6.     Ograniczanie strat ciepła z budynków inwentarskich, cz. I
         Przemysław Marek
11.   Fosfor w paszy dla drobiu
         Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras
15.   ADISSEO Polska 2019: Analiza zawartości mykotoksyn w pszenicy
         Radka Borutova
18.   Drób źródłem chorób odzwierzęcych, cz. II
         Zdzisław Gliński
24.   Technologia lęgu drobiu, cz. I
         Jakub Biesek
30.   Szersze spojrzenie na kokcydiozę u kurcząt rzeźnych, cz. I
         Marcin Przybyła, Sebastian Nowaczewski
35.   Produkcyjność i dobrostan kur w chowie z dostępem do wybiegu
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
39.   Metody zwalczania pleśniakowca lśniącego, cz. II
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
44.   L-Selenometionina – innowacja w najlepszym wydaniu
         Brecht Bruneel
46.   Wpływ stresu oksydacyjnego na produkcyjność i status zdrowotny drobiu
         Krzysztof Lipiński
50.   Inwazje pierwotniacze u drobiu – problem coraz bardziej aktualny
         Iwona Pijarska-Bińkowska
54.   Co dzieje się w trakcie przekładu jaj?
         Jason Cormick
56.   Wpływ mannanooligosacharydów na stan zdrowia i wyniki produkcyjne
         Adam Mirowski
60.   Światło w chowie drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
64.   Łapy drobiu jako żywność
         Michał Majewski, Natalia Stefańska
69. Korzyści uzyskiwane w procesach metabolicznych i parametrach produkcyjnych wynikających z użycia L-Argininy w porównaniu do GAA
         Daulat Khan
72.   Wylęgowość piskląt w nowych warunkach technologicznych Zakładu Wylęgu Gęsi
         Jakub Badowski
76.   Pochodzenie i charakterystyka ras kur długopiejących z terenu Bałkanów
         Georgina Stojiljković, Marcin Różewicz
80.   VII Kórnickie Dni Nauki
       Lidia Lewko
81.   Problematyka niebieskiej barwy upierzenia u kur ozdobnych, cz. II
         Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Maciej Miąsko, Agnieszka Wnuk-Gnich
83.   Zmysł węchu odgrywa ważną rolę w zachowaniu się ptaków
         Andrzej Konarkowski
87.   Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Puławy
88.   Czy poziom zużywanych antybiotyków w produkcji zwierzęcej może wpłynąć na decyzje zakupowe?
         Artur Zalewski
91.   20-lecie POLPROWET
92.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
93.   Raport: prognozy dla światowego rynku drobiu

Katarzyna Gawrońska 

Bieżący numer