Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2019

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 2.     Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2018 roku, cz. I

         Krystyna Świetlik
6.     Funkcjonalność żołądka mięśniowego u ptaków, cz.I
         Bartosz Kierończyk, Zuzanna Mikołajczak, Mateusz Rawski, Damian Józefiak
10.   Alternatywne źródła białka – europejska soja
         Zuzanna Wiśniewska, Marta Kubiś, Sebastian Kaczmarek
14.   Jajo dziś i jutro
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
18.   Jakość i wartość odżywcza mięsa gęsiego, cz. II
         Ewa Burczyk, Jacek Kondratowicz, Sylwia Nowakowska
22.   Grzyby jako czynniki ryzyka w produkcji drobiarskiej
         Joanna Żebrowska, Dorota Witkowska
27.   Zwalczanie gryzoni w fermach drobiarskich, cz. I
         Stanisław Ignatowicz
30.   Znaczenie CO2 w inkubacji komercyjnej
         Roger Banwell
32.   Dobrostan w żywieniu kurcząt brojlerów
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
37.   Wpływ probiotyków na przewód pokarmowy, cz. I
         Adam Mirowski
42.   Właściwa mikroflora przewodu pokarmowego drobiu
         Agata Dankowiakowska
46.   Ściółka w chowie drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
50.   Bezpieczne i efektywne magazynowanie paszy
         Przemysław Marek
55.   Peptydoglikany poprawiające wykorzystanie paszy
         Rual Lopez-Ulibarri
58.   Fizjoterapia w medycynie ptaków
         Agnieszka Wnuk-Gnich, Joanna Kołodziejska-Lesisz
62.   Dzwonek alarmowy - nowe zagrożenia zoonotyczne
         za strony wirusów
         Elżbieta Samorek-Salamonowicz
69.   Reforma kodeksu postępowania cywilnego – jakie zmiany czekają konsumentów?
         Adam Kuźma
72.   LXX Kongres Europejskiej Federacji Zootechnicznej
         Katarzyna Stadnicka, Tomasz Szwaczkowski
74. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie
75. „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”
         Marek Bednarczyk
78.   Pasożytnictwo lęgowe u ptaków na przykładzie wybranych gatunków, cz. V
         Zuzanna Kiełek, Monika Łukasiewicz, Fatima Hayatli, Julia Maciocha, Łukasz Wardecki
81.   Raport KIPDiP: produkcja jaj konsumpcyjnych w Polsce 2018 rok
Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer