Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2019


... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.   Ceny detaliczne mięsa drobiowego w Polsce w latach 2018-2019
       Krystyna Świetlik
8.   Jakość mięsa pulard uzyskanych z mieszańców kur ras zachowawczych z kogutami mięsnymi
       Józefa Krawczyk, Joanna Obrzut
13. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w budownictwie inwentarskim
       Przemysław Marek
18. Runting-stunting syndrome, czyli dlaczego kurczaki nie rosną? Cz. III
       Marcin Śmiałek, Paweł Hefta, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki
22. Nasze plany na przyszłość: rozwój i jakość
24. Chlamydia psittaci – czy to nadal aktualny problem?
       Joanna Kowalczyk, Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki
28. Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. II
       Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński, Lidia Lewko, Artur Kryza
32. Czynniki wpływające na wyniki produkcyjne i wady mięsa kurcząt rzeźnych, cz. II
       Michalina Beduch, Sebastian Nowaczewski
37. Etyczne aspekty dobrostanu brojlerów kurzych, cz. I
       Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
41. Mikrobiom jelitowy drobiu i wsparcie zdrowotności jelit
       Aleksandra Dunisławska, Maria Siwek
45. Ptaszyniec kurzy – niebezpieczny pasożyt drobiu
       Henryka Grażyna Korytkowska
50. Stan zapalny – częstą przyczyną problemów produkcyjnych drobiu
       Grzegorz Tomczyk, Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
56. Flawonoidy – związki bioaktywne w żywieniu drobiu
       Bożena Króliczewska, Jarosław Króliczewski
61. Park Drobiarski – spotkanie Kołobrzeg 2019
62. Rośliny bobowate – szansą na zmniejszenie deficytu białka paszowego dla drobiu?
       Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz
66. PPK czyli Pracownicze plany kapitałowe
       Adam Kuźma
70. Antyoksydacyjne właściwości witaminy C w żywieniu drobiu
       Agata Dankowiakowska
73. 25-lecie funkcjonowania CID LINES na polskim rynku
74. XXIII Sympozjum Drobiarskie
       Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
76. Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
       Elżbieta Anders
78. Pasożytnictwo lęgowe u ptaków na przykładzie wybranych gatunków, cz. II
       Zuzanna Kiełek, Monika Łukasiewicz, Fatima Hayatli, Julia Maciocha, Wardecki Łukasz
81. Eksport mięsa brojlerów kurzych w 2018 roku

       Mariusz Szymyślik 

Bieżący numer