Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2019

Kup teraz

Spis treści

2.     Charakterystyka właściwości fizycznych jaj kaczych
         Lidia Lewko, Ewa Gornowicz
8.     Co decyduje o zmianach w systemach utrzymania drobiu?, cz. I
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
14.   Efektywne wykorzystanie energii w chowie drobiu – zalecenia BAT 8, cz. I
         Przemysław Marek
18.   Ile tłuszczu w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. III
         Adam Mirowski
21.   BIOMIN przedstawił najnowszą innowacje w dziedzinie produktów fitogenicznych, Digestarom®DC
22.   Ferma drobiu z betonu komórkowego
26.   Znaczenie Aviadenowirusów w patologii indyków
         Marcin Śmiałek, Michał Gesek, Bartłomiej Tykałowski, Joanna Welenc, Nina Milewska,
         Andrzej Koncicki
30.   Enterococcus cecorum - patogen drobiu i komensal
         Zdzisław Gliński
33.   Kwas askorbinowy w dawce pokarmowej drobiu
         Mariusz Pietras, Tadeusz Barowicz
36.   Nasza pasja - Twój zysk
38.   Genetyczne podstawy pterofagii a dobrostan kur
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
42.   Wybór odpowiedniej paszy dla kur rzeźnych – sypka, kruszonka czy granulat?
         Joanna Kulikowska
46.   Efektywność stosowania olejów roślinnych w żywieniu
         drobiu
         Karol Kaszperuk
49.   Co wpływa na jakość piskląt jednodniowych?
         Henryka Grażyna Korytkowska
53.   Problemy lekarsko-weterynaryjne u drobiu wodnego, cz. III
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj, Natalia Styś–Fijoł, Karolina Piekarska
57.   Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów, cz. III
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
60.   KRD–IG określiła główne wyzwania polskiej branży drobiarskiej w 2019 roku
62.   Czy historia zawróciła kołem?
         Franciszek Brzóska
66.   Ozdobne blaszkodziobe: Gęsi ras udomowionych, cz. VIII
         Marcin Różewicz
67.   Prof. zw. dr hab. dr hc. Stanisław Wężyk – minęło już 85 lat
         Eugeniusz Herbut
69.   Skala inwestycji w alternatywne systemy chowu kur niosek w Polsce
Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Zdjęcie życzeń świątecznych 2022

Bieżący numer