Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2018... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Jakość indycząt po wylęgu cz. II
         Emilia Mróz
8.     Jakość mięsa pulard z trzech ras/rodów objętych programem ochrony
         Józefa Krawczyk, Joanna Obrzut
14.   Wczesny rozwój zarodkowy różnych gatunków drobiu
         Martyna Lasoń
17.   Bezpieczeństwo żywnościowe produktów tradycyjnych i regionalnych, cz. III
         Mirosław Michalski
21.   Technologia in ovo w nowoczesnej produkcji drobiarskiej
         Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
24.   Wykorzystanie amarantusa w żywieniu drobiu
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz
30.   Biegunki u drobiu
         Iwona Pijarska-Bińkowska
34.   Energia z bonusem
         Jarosław Iwaniuk
36.   Modyfikacja wartości odżywczej jaja
         Henryka Grażyna Korytkowska
40.   Inwazja ptaszyńców w stadzie – zagrożenia i zwalczanie pasożyta
         Kamila Bobrek, Łukasz Gaweł, Piotr Falkowski, Andrzej Gaweł
44.   Wpływ niektórych czynników na mikrobiotę przewodu pokarmowego drobiu, cz. I
         Andrzej Konarkowski
48.   Wpływ stosowania Biolex MB 40 na wydajność rzeźną brojlerów
         Andrzej Sobieraj
50.   Skutki wysokich temperatur i zapobieganie stresowi cieplnemu u drobiu, cz. I
         Kinga Cześnik, Dorota Witkowska
54.   Ogrzewanie konwekcyjne na bazie ciepłej wody
         Przemysł Marek
59.   Rola enzymów w produkcji wolnej od antybiotyków
         Maciej Bochenek, Rob ten Doeschate
62.   Aminokwasy w żywieniu drobiu
         Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka
66.   Sytuacja oraz znaczenie gospodarcze kuropatwy i bażanta łownego w Polsce
         Weronika Kaczmarek, Sebastian Nowaczewski
70.   Prebiotyki a odporność na antybiotyki
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
74.   XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie
75.   Dokąd zmierza polskie drobiarstwo?
         Tomasz Szwaczkowski
77.   Seminarium i Dzień Otwarty na fermie z Big Dutchman
78.   Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
83.   Zakaźne zapalenie oskrzeli kur
84.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
85.   Kapłon - „starszy” brat brojlera
         Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mateusz Szudzik
88.   Dynia - właściwości i zastosowanie w żywieniu drobiu
         Agnieszka Wnuk-Gnich, Arkadiusz Matuszewski
91.   Różnorodność upierzenia u ptaków domowych, cz. II
         Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Agnieszka Wnuk - Gnich, Łukasz Wardecki,
         Patrycja Florczuk-Kołomyja
93.   Polski handel zagraniczny jajami w pierwszym półroczu 2018 r.
Mariusz  Szymyślik

Bieżący numer