Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2018

Kup teraz

Spis treści

2.     Konsumpcja mięsa drobiowego w wybranych regionach i krajach świata, cz. II
         Krystyna Świetlik
6.     Fizjologia tkanki mięśniowej ptaków – wybrane aspekty
         Bożena Króliczewska
11.   Kanibalizm (nawyk u drobiu)
         Katarzyna Jankowska
14.   Aerojonizacja w pomieszczeniach dla drobiu
         Eugeniusz Herbut, Ewa Sosnówka-Czajka, Iwona Skomorucha
18.   Płynna betaina w żywieniu drobiu
         Maciej Bochenek, Bastian Hildebrand
22.   Przypadek kliniczny IBD jako konsekwencja złego szczepienia w ZWD
         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Paweł Hefta, Andrzej Koncicki
28.   Niektóre parametry techniczne urządzeń do usuwania odchodów, cz. I
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
32.   Wykorzystanie wydajności kur hodowlanych zgodnie z wymaganiami producentów
         Stanisław Budnik
36.   Spożycie jaj a zdrowie konsumentów
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
39.   Drożdże w dawkach pokarmowych dla drobiu
         Bartosz Wójcik, Tadeusz Barowicz
43.   Pterofagia w chowie wolnowybiegowym i ekologicznym kur, cz. II
         Joanna Rosenberger
48.   Negatywne skutki substancji odorotwórczych emitowanych z ferm drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
52.   Lepsza strawność paszy to wyższa opłacalność produkcji
         Jarosław Iwaniuk
54.   Wymienniki ciepła – oszczędność energii i poprawa mikroklimatu w kurnikach
         Przemysław Marek
60.   Wpływ żywienia na układ kostny, cz. III
         Adam Mirowski
64.   Ograniczenie wystąpienia kolibakteriozy u indyków z opornością na enrofloksacynę
         Antonina Tacconi, Anita Starczewska
68.   Hodowla drobiu we Włoszech
         Antonella Lomastroa, Tomasz Szwaczkowski
72.   Współzależność białkowa między mikro- i makroorganizmem, cz. III
         Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki
75.   Bezpieczeństwo żywnościowe produktów tradycyjnych i regionalnych, cz. II
         Mirosław Michalski
78.   Doświadczenie uczy
80.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. VI
         Marcin Różewicz
84.   Różnorodność upierzenia u ptaków domowych, cz. I
         Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Agnieszka Wnuk -Gnich, Łukasz Wardecki,
         Patrycja Florczuk-Kołomyja
86.   Drugie życie przedsiębiorstwa – o zarządzie sukcesyjnym
         Adam Kuźma
89.   Polski handel zagraniczny mięsem drobiowym w pierwszym półroczu 2018 roku
Mariusz Szymyślik

Kup teraz

Bieżący numer