Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2018
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2017 roku, cz. I
         Krystyna Świetlik
8.     Barwa mięsa, cz. II
         Milena Biegniewska, Rafał Biegniewski
12.   Znaczenie kwasów organicznych w żywieniu drobiu
         Adam Mirowski
16.   Wirus zapalenia wątroby typu E u ptaków
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
19.   Wpływ żywienia na kontaktowe zapalenia skóry podeszwy stóp u brojlerów
         Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek
24.   Higiena przy produkcji pasz
         Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz
28.   Nowy System Jakości Szczepień w Wylęgarniach
         Paola Cruz-Dousdebes, Małgorzata Rempuszewska, Joanna Muranowska
32.   Zastosowanie nutrigenomiki w żywieniu drobiu
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
37.   Analiza powiadomień w RASFF, cz. II
         Michał Majewski, Hanna Turlewicz, Agata Wylandowska, Marta Strzelecka
40.   Nierównomierne tempo wzrostu ptaków
         Katarzyna Jankowska
44.   Gastrolity w żywieniu drobiu
         Joanna Brzozowska
47.   Lepiej zabezpieczać niż leczyć
         Renata Olejniczak
50.   Białko owadów w żywieniu brojlerów
         Franciszek Brzóska
56.   Spotkanie integracyjno-szkoleniowe
58.   Wykorzystanie polskich odmian łubinów w żywieniu kur nieśnych
         Marta Kubiś, Sebastian Kaczmarek
63.   Labvet - więcej niż wynik
64.   Jajo - fakty i mity, cz. I
         Monika Michalczuk, Martyna Batorska, Brygida Kruzińska, Aleksandra Kalińska, Katarzyna Asman, Anna Siennicka
68.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
69.   XXII Sympozjum Drobiarskie
72.   Wystawy – Zasady oceny drobiu rasowego – Europejski system, cz. I
         Monika Łukasiewicz, Arkadiusz Matuszewski, Łukasz Wardecki, Julia Maciocha
76.   Kilka słów o przepiórce japońskiej
         Karolina Mroczek, Janusz R. Mroczek
80.   In Memoriam Prof. dr hab. Wanda Barbara Borzemska
         Iwona Pijarska-Bińkowska
81.   Otwarcie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Płośnicy
82.   Kaczka krzyżówka – charakterystyka gatunku jako ptaka łownego, cz. II
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz, Małgorzata Bednarczyk, Dorota Szablicka
85.   „Big data” - przyszłość światowego drobiarstwa. Czy także polskiego?
Mariusz Szymyślik

Bieżący numer