Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2018

Kup teraz

Spis treści

2.Efektywność ekonomiczna produkcji pulard w Polsce

Józefa Krawczyk, Joanna Obrzut

7.Postępowanie z pisklętami w pierwszej dobie życia

Katarzyna Jankowska

12.Więcej o puchu z gęsi Białej Kołudzkiej

Eugeniusz Herbut

16.Walcz z gryzoniami w kurniku, cz. II

Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz

20.Lekooporność drobnoustrojów a ograniczenie stosowania antybiotyków

Franz Waxenecker, Nataliya Roth, Karol Kopeć

24.Aktualne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki TRT, cz. II

Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Bogusławska,

Andrzej Koncicki

30.Wpływ żywienia drobiu na jakość mięsa

Joanna Brzozowska

32.Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. III

Adam Mirowski

36.System ważenia w chowie brojlerów

Przemysław Marek

40.Ściółka w kurniku

Maciej Kucharski

44.Pasożytnicze choroby gołębi, cz. I

Konstanty Romaniuk

47.Zarządzanie stadem brojlerów w pierwszym tygodniu życia

Ryszard Michalczyk

48.Produkcja indyków w Polsce w 2017 r.

Marian Biegański

52.Najlepsze żywienie na wszystkich etapach

54.Pleśniakowiec lśniący – wektor wielu chorób w chowie kurcząt brojlerów, cz. II

Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz

58.Aspekty genetyczne w hodowli drobiu - istota i znaczenie

Emilia Kot

61.Hatchery Day

62.Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, cz. II

Patrycja Amrozińska-Kasiak

68.Dobrostan kur nieśnych w różnych systemach chowu

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk

73.II Międzynarodowa Konferencja Techniczna Eimeriana avia

74.Nowoczesna ferma brojlerów w Strzebieszewie

76.Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. II

Marcin Różewicz

80.Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE

Elżbieta Anders

81.Produkcja drobiu i kurcząt rzeźnych w Polsce w 2017 roku

Mariusz Szymyślik

Kup teraz

Partnerzy

Zakup czasopisma