Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2018

Kup teraz

Spis treści

2.     Efektywność ekonomiczna produkcji pulard w Polsce
         Józefa Krawczyk, Joanna Obrzut
7.     Postępowanie z pisklętami w pierwszej dobie życia
         Katarzyna Jankowska
12.   Więcej o puchu z gęsi Białej Kołudzkiej
         Eugeniusz Herbut
16.   Walcz z gryzoniami w kurniku, cz. II
         Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz
20.   Lekooporność drobnoustrojów a ograniczenie stosowania antybiotyków
         Franz Waxenecker, Nataliya Roth, Karol Kopeć
24.   Aktualne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki TRT, cz. II
         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Bogusławska,
         Andrzej Koncicki
30.   Wpływ żywienia drobiu na jakość mięsa
         Joanna Brzozowska
32.   Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. III
         Adam Mirowski
36.   System ważenia w chowie brojlerów
         Przemysław Marek
40.   Ściółka w kurniku
         Maciej Kucharski
44.   Pasożytnicze choroby gołębi, cz. I
         Konstanty Romaniuk
47.   Zarządzanie stadem brojlerów w pierwszym tygodniu życia
         Ryszard Michalczyk
48.   Produkcja indyków w Polsce w 2017 r.
         Marian Biegański
52.   Najlepsze żywienie na wszystkich etapach
54.   Pleśniakowiec lśniący – wektor wielu chorób w chowie kurcząt brojlerów, cz. II
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
58.   Aspekty genetyczne w hodowli drobiu - istota i znaczenie
         Emilia Kot
61.   Hatchery Day
62.   Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, cz. II
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
68.   Dobrostan kur nieśnych w różnych systemach chowu
         Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
73.   II Międzynarodowa Konferencja Techniczna Eimeriana avia
74.   Nowoczesna ferma brojlerów w Strzebieszewie
76.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. II
         Marcin Różewicz
80.   Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
         Elżbieta Anders
81.   Produkcja drobiu i kurcząt rzeźnych w Polsce w 2017 roku

 

Mariusz Szymyślik

Kup teraz

Bieżący numer