Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2018

Kup teraz

Spis treści

2.     Aktualne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki TRT, cz. I
         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Bogusławska, Andrzej Koncicki
8.     Świeże powietrze w kurniku
         Anna Wilkanowska
13.   Kukurydza w żywieniu drobiu
         Joanna Brzozowska
17.   Wartość pokarmowa pasz rzepakowych dla brojlerów
         Franciszek Brzóska
22.   Ciepły i ekonomiczny w budowie – sposób na kurnik bez docieplenia
26.   Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. II
         Adam Mirowski
30.   Wykorzystanie promieniowania podczerwonego do ogrzewania brojlerni
         Przemysław Marek
34.   Pleśniakowiec lśniący – wektor wielu chorób w chowie kurcząt brojlerów, cz. I
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
38. Przemysłowa analiza obrazu CSB-Vision „okiem” Państwa fabryki
         Adam Steć, Arkadiusz Krzywiński
40.   Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie
         Michał Majewski
46.   Poziom akumulacji arsenu w surowcach drobiarskich
         Katarzyna Pietrzkiewicz, Gabriel Maliszewski, Elżbieta Bombik
50.   Walcz z gryzoniami w kurniku, cz. I
         Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz
54.   Anatomiczne i fizjologiczne podstawy żywienia indyków
         Henryka Grażyna Korytkowska
60.   Skrzynki i kosze do transportu drobiu
         Katarzyna Jankowska
64.   Kormoran - gatunek konfliktowy w Polsce
         Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz
70.   Docent dr hab. Tadeusz Grabowski – wspomnienie
72.   Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, cz. I
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
75.   Zakończenie Karnawału w Kołobrzegu
76.   Skorupa jaja kurzego - cenne źródło wapnia
         Agata Dankowiakowska
80.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. I
         Marcin Różewicz
82.   Kochanie, będziemy mieć jajko! Cz. II
         Magda Podbylska
84.   Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
         Elżbieta Anders
85.   Czy i jak zmienia się produkcja na wolnym wybiegu w Europie?
Katarzyna Gawrońska
 
 

Kup teraz

Bieżący numer