Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2018

Kup teraz

Spis treści

2.     Wymagania w zakresie produkcji drobiu i królików oraz eksportu na rynek niemiecki, cz. II
         Klaus Damme
8.     Atrezja pęcherzyków w jajniku ptaków
         Dominika Wolak, Anna Hrabia
13.   Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. I
         Adam Mirowski
18.   L-arginina - to lepsze wyniki zootechniczne i parametry tuszki u brojlerów
         Diana Siebert
20.   Brojlery mogą zjeść więcej
         Andrzej Konarkowski
24.   Jakość jaj Leghorna i Zielononóżki kuropatwianej z chowu przydomowego, cz. II
         Karolina Kubacka, Julia Riedel
27.   Mikroflora pasz w żywieniu drobiu
         Joanna Brzozowska
30.   Dzikie ptaki i metody ich oddalania od fermy drobiarskiej
         Stanisław Ignatowicz
35.   Współczesne aspekty żywienia reprodukcyjnych kur mięsnych
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
40.   Błędy w żywieniu drobiu
         Małgorzata Bednarczyk
45.   Wpływ CO2 i CO na warunki dobrostanowe drobiu
         Przemysław Marek
49.   Stres oksydacyjny
         Henryka Grażyna Korytkowska
53.   Ograniczenia w egzekucji sądowej ze składników gospodarstwa rolnego
         Adam Kuźma
57.   Agro Trade z nową ofertą produktów
58.   Kochanie, będziemy mieć jajko! cz. I
         Magdalena Podbylska
60.   Wady mięsa we współczesnym przemyśle drobiarskim
         Giuseppe Maiorano
63.   Ich atrybuty to skrzydła
         Monika Łukasiewicz, Aleksandra Grabek, Wojciech Wójcik
68.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, gęsi, łabędzie, cz. III
         Marcin Różewicz
70.   Wykorzystanie ptasich piór w wędkarstwie muchowym
         Agnieszka Wnuk-Gnich, Krzysztof Gnich
72.   Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
         Elżbieta Anders
73.   „Procedura uszlachetniania czynnego” w ukraińskim przywozie do UE
Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer