Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2018
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Czy możliwa jest zamiana śruty sojowej GMO na nasiona roślin strączkowych? Cz. II
         Franciszek Brzóska
7.     Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. IV
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
10.   Jak zapewnić właściwy poziom wilgotności powietrza i ściółki?
         Przemysław Marek
15.   Clostridium perfringens - wpływ beztlenowca na występowanie biegunek po antybiotykoterapii
         Joanna Brzozowska
18.   Kolibakteriozy drobiu, cz. II
         Agata Dankowiakowska
24.   Wymagania w zakresie utrzymania kur i eksportu jaj na rynek niemiecki
         Klaus Damme
28.   Wpływ naturalnych salicylanów na poprawę wyników produkcyjnych indyków rzeźnych
         Agata Andrzejewska - Zasiadczyk, Andrzej Juszczuk
30.   Wielkotowarowe fermy drobiarskie jako potencjalne zagrożenie dla środowiska
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz, Anna Wójcik
34.   Zioła i fitobiotyki – dodatki paszowe dla drobiu
         Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz, Dorota Szablicka
39.   Hodowla brojlera kurzego w Polsce – jak hodować, aby być konkurencyjnym w UE i na świecie?
         Michał Szafryna
40.   Układ rozrodczy kury i powstawanie jaja
         Henryka Grażyna Korytkowska
44.   Drobiowe produkty tradycyjne
         Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek
48.   Zakaz konkurencji w stosunku pracy
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
51.   Analiza zawartości mykotoksyn w kukurydzy w Polsce NUTRIAD 2017
         Radka Borutova
54.   Jakość jaj Leghorna i Zielononóżki kuropatwianej z chowu przydomowego, cz. I
         Karolina Kubacka, Julia Riedel
58.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, gęsi, łabędzie, cz. II.
         Marcin Różewicz
61.   Forum Hodowców Brojlera
         Kamila Pytowska
62.   Wystawa Kur Ozdobnych
         Arkadiusz Matuszewski, Agnieszka Wnuk-Gnich
64.   Serama - niezwykła rasa kur ozdobnych
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz, Dorota Szablicka
70.   KRD-IG podsumowuje konferencję
71.   Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
         Elżbieta Anders
73.   Rynek drobiu i mięsa drobiowego – przewidywania na rok 2018
Mariusz Szymyślik

Bieżący numer