Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2017
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Ptaki, nie tylko domowe raport - 2017
         Maciej Pawlak
8.     Druga twarz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3
         Paweł Konieczka
12.   Czy możliwa jest zamiana śruty sojowej GMO na nasiona roślin strączkowych? Cz. I
         Franciszek Brzóska
19.   Analiza zawartości mykotoksyn w pszenicy - Nutriad Polska 2017
         Radka Borutova
22.   Zasady pobierania materiału biologicznego od ptaków do badań
         z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
         Daria Dziewulska, Tomasz Stenzel, Joanna Kowalczyk, Marcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki
28.   Żywienie a stan zdrowotny wątroby, cz. III
         Adam Mirowski
33.   Ocena preparatu Bactrill L400
         Jarosław Wilczyński
36.   Kolibakteriozy drobiu, cz. I
         Agata Dankowiakowska
40.   Nowe aspekty żywienia kurcząt brojlerów
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
47.   Komfort cieplny a optymalne ogrzewanie kurnika
         Katarzyna Jankowska
52.   Żywieniowe metody ograniczania występowania wad mięśni piersiowych
         Stanisław Budnik, Vivek Kuttapan, Ajay Bhoyar
56.   Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. III
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
59.   Dezynfekcja w produkcji drobiarskiej, cz. II
         Małgorzata Bednarczyk
63.   Zwalczanie ptaszyńca kurzego - fluralaner jako innowacyjne narzędzie
         Rajmund Sokół, Sylwia Koziatek-Sadłowska
68.   Jak poprawić efektywność produkcji drobiarskiej?
         Joanna Kanikuła
70.   Optymalizacja mikroklimatu w kurniku w sezonie jesienno-zimowym
         Przemysław Marek
76.   Działamy i wspieramy, czyli w trosce o bezpieczeństwo dzieci
78.   Wiek kur mięsnych i ułożenie jaja w inkubatorze a wyniki
         wylęgowości piskląt
         Sebastian Nowaczewski, Mateusz Babuszkiewicz
84.   Synergistyczne działanie substancji czynnych Viovit Orego Plus a wykorzystanie paszy
         Albert Nakielski, Agata Andrzejewska-Zasiadczyk
86.   SDS - syndrom nagłej śmierci sercowej
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz, Dorota Szablicka
92.   Umowa na dostawę produktów rolnych
         Adam Kuźma
95.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, gęsi, łabędzie, cz. I
         Marcin Różewicz
97.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Bieżący numer