Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2017

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Kapłony, pulardy i kury rosołowe jako oferta produkcji niszowej
         Józefa Krawczyk, Jolanta Calik, Joanna Obrzut
10.   Alternatywne technologie odchowu kurcząt rzeźnych szansą na dywersyfikację produkcji
mięsa drobiowego
         Monika Michalczuk, Anna Siennicka
14.   Pobieranie próbek pasz do badań laboratoryjnych - aspekty prawne i normalizacyjne, cz. II
         Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński
20.   Żywieniowe możliwości modulowania rozwoju ptaków w okresie zarodkowym, cz. II
         Adam Mirowski
23.   Kokcydioza indyków - etiologia, patogeneza, diagnostyka i zapobieganie
         Joanna Urbanowicz, Piotr Falkowski, Łukasz Gaweł
28.   Szczegółowe wymagania techniczno-sanitarne dla zakładów drobiarskich, cz. II
         Mirosław Michalski
34.   Kurczęta wolno rosnące z chowu wybiegowego - oferta dla
         wymagających konsumentów mięsa drobiowego
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz
40.   Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji drobiarskiej, cz. I
         Przemysław Marek
44.   Mikroelementy - ich dystrybucja w paszy ma znaczenie
         Kurt Perryman, Renata Olejniczak
46.   Wirus Choroby Derzsy’ego - zagrożenie dla stad gęsi i kaczek piżmowych
         Marta Sosińska-Wielawska, Małgorzata Bednarczyk, Marcin Różewicz
50.   Wartości odżywcze mięsa drobiowego, cz. I
         Maria Wiechetek
54.   Naturobioterapia, czyli zaawansowana technologicznie metoda
         wykorzystująca potencjał ziół
         Łukasz Pączkowski, Andrzej Juszczuk
56.   Przebieg rozwoju zarodkowego gołębia domowego (Columba livia), cz. II
         Renata Rosiek, Marcin W. Lis
60.   EKOPLON - Twój partner w biznesie!
         Kamila Pytowska
62.   Restrukturyzacja zadłużenia i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa - nawet jeżeli wszystko idzie źle, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr
         Adam Kuźma
64.   Aktualne problemy w patologii drobiu
66.   Akty terrorystyczne w łańcuchu żywnościowym.
         Aktualne wyzwania w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
         Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Hanna Turlewicz, Marta Strzelecka, Agata Wylandowska
72.   Znaczenie enzymów antyoksydacyjnych w kontekście drobiu
         rzeźnego
         Anna Wilkanowska
77.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elżbieta Anders
78.   Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej
80.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
84.   XLVII KONKURS Produkty Najwyższej Jakości
Lidia Lewko, Ewa Gornowicz

Bieżący numer