Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2017


... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Zasoby genetyczne drobiu w dobie globalizacji
         Jan Dobrzański, Tomasz Szwaczkowski
8.     Wymogi techniczno-sanitarne dla zakładów drobiarskich
         Mirosław Michalski
14.   Problematyka dioksyn w kontekście bezpieczeństwa konsumentów i renomy polskich produktów drobiarskich, cz. II
         Marcin Różewicz
18.   Stres cieplny u drobiu - jak walczyć z nim w dzień, jak zapobiegać w nocy?
         Marcin Barabasz
20.   Hipertrofia włókien mięśniowych jako zmiana histopatologiczna w mięśniach szkieletowych
         Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak
24.   Substancje antyodżywcze w żywieniu drobiu, cz. II.
         Adam Mirowski
28.   A gdybyś mógł ograniczyć stosowanie antybiotyków? DUTRION TABLETS
         Joanna Kanikuła
30.   Skracać dziób kurom, czy tego nie robić?
         Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
34.   Jak oszczędzać energię elektryczną w kurniku? cz. I
         Przemysław Marek
38.   Najnowszy raport dotyczący występowania mikotoksyn na terenie Polski
         Timothy Jenkins, Artur Bzorski
40.   Kolibakterioza
         Małgorzata Bednarczyk
44.   Dobrostan ptaków determinantą decyzji zakupowych współczesnego konsumenta
         Sylwia Łojewska, Dorota Witkowska
50.   II Forum Reprodukcyjne - dla lepszych wyników hodowli nioski
         Katarzyna Tomaszewska
52.   Mieszanki paszowe uzupełniające (MPU) - czy warto je stosować?
         Sebastian Nowaczewski
58.   Nowa organizacja sposobu sprzedaży opakowań na jaja na terenie wschodniej Polski
         Lucyna Sędłak-Woźniak
60.   Analiza etiopatogenezy przypadku klinicznego zespołu martwicy główki kości udowej
         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki
66.   BioPoint Tabs Technology - innowacyjna forma podawania witamin i ziół
         Andrzej Juszczuk
68.   Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew - dozwolone uprawnienie czy nadużycie prawa?
         Adam Kuźma
72.   Profesor Jan Jankowski - doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
         Grzegorz Zięba, Tomasz Szwaczkowski
74.   Nowoczesna wytwórnia pasz De Heus w Iłowie
         Sylwia Romanowska
76.   Charakterystyka wybranych wskaźników reprodukcyjnych gęsi
         biłgorajskich w gospodarstwie agroturystycznym, cz. II
         Aneta Kasprzykowska, Julia Riedel, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak, Aleksandra Kalińska
79.   V Pomorskie Forum Drobiarskie
80.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elżbieta Anders
81.   5 lat ModernHatch Sztuder & Wocka
82.   II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”
         Lidia Lewko
84.   Problematyka drobiarska na Światowym Kongresie Higieny Zwierząt-ISAH
         Eugeniusz Herbut, Jacek Walczak, Wojciech Krawczyk
87.   III Międzynarodowa Konferencja Techniczna PROHEALTH
89.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Bieżący numer