Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2017

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Cenne składniki żółtka jaja
         Bożena Króliczewska
8.     Gęś biłgorajska w gospodarstwie agroturystycznym cz. I
         Aneta Kasprzykowska, Julia Riedel, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak,
         Aleksandra Kalińska
10.   Gęsina w kuchni polskiej
         Janusz R. Mroczek
14.   Żywienie niosek
         Joanna Brzozowska
16.   Systemy zadawania paszy w chowie ściółkowym
         Przemysław Marek
22.   Rola naturalnych salicylanów w okresie stresu cieplnego
         Andrzej Juszczuk
24.   Systemy chowu drobiu a zanieczyszczenia mikrobiologiczne
         Henryka Grażyna Korytkowska
30.   Substancje antyodżywcze w żywieniu drobiu, cz. I
         Adam Mirowski
34.   Transport drobiu
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
38.   Sprawdzony materiał na ściany kurnika
42.   Kandydoza drobiu
         Małgorzata Bednarczyk
46.   Żywność wygodna a mięso drobiowe
         Milena Biegniewska
50.   Właściwości odżywcze jaja kurzego
         Maria Wiechetek
56.   Protektotypy IBV - znaczenie, ogólne założenia strategii
         oraz immunologiczne podstawy skuteczności
         Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Adam Śmiałek,
         Andrzej Koncicki
63.   Jak kokcydiostatyki wspierają zrównoważoną produkcję drobiarską?
66.   Zwykła kura i jej niezwykła natura
         Katarzyna Jankowska
70.   Efektywność preparatu probiotycznego Lavipan green w żywieniu drobiu
         Krzysztof Lipiński
74.   Problematyka dioksyn w kontekście bezpieczeństwa
         konsumentów i renomy polskich produktów drobiarskich, cz. I
         Marcin Różewicz
77.   Aktywacja układu immunologicznego i jej koszty wpływające na biznes
78.   Odpowiedzialność zawodowa lekarza weterynarii
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
81.   II Kujawskie Spotkanie Przemysłu Paszowego
82.   Bażant obrożny (Phasianus colchicus) - hodowla wolierowa, cz. II
         Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz
85.   Z kraju i ze świata
86.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elożbieta Anders

 

89.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Bieżący numer