Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2006


Spis treści


 

Spis treści
3.
„Ptasia grypa” - ludzki problem!
Elżbieta Samorek-Salamonowicz
11.
Ważniejsze nicienie przewodu pokarmowego kur - występowanie
i zwalczanie
Irena Ziomko, Jacek Karamon, Tomasz Cencek
16.
Grzyby jako potencjalne zagrożenie zdrowia ptaków (Część II)
Grzybice oportunistyczne u ludzi i ptaków oraz zespół „chorych”
budynków (SBS)
Grażyna Ziółkowska, Stanisław Tokarzewski
21.
Pasze Sano sprawdzają się znakomicie
Renata Sicińska
22.
Wpływ informacji medialnych o zagrożeniu pandemią grypy ptasiej na sytuację sektora drobiarskiego w Polsce
Ryszard Stulich, Józef P. Gołębiewski
26.
Wpływ nowej formuły mieszanki paszowej uzupełniającej Luta-shell (MPU) na parametry produkcyjne, wylęgowe oraz cechy fizyko-chemiczne skorupy jaj u kur reprodukcyjnych
Teresa Fidych, Tomasz Wertelecki
30.
Zakażenia Enterococcus spp. u drobiu
Bożena Olczyk, Henryk Maciołek
34.
Projektowanie budynków dla drobiu - budynki dla niosek utrzymywanych w klatkach wzbogaconych
J. Sobczak, T. Waligóra , N. F. Johansen, H.P. Soeberg
38.
Zdrowie zwierząt Twoim zdrowiem
40.
Chów stad reprodukcyjnych kur mięsnych, cz. VI
Maciej Kolańczyk
44.
Zastosowanie preparatu DIARHOSOL w profilaktyce problemów
pokarmowych indyków rzeźnych
Krzysztof Lipiński, Zbigniew Zielonka
48.
Światowy obrót pierzem i puchem oraz wyrobami pościelowymi, cz. III
Rynek Chin kontynentalnych wraz z Tajwanem
Ryszard Lubelski
53.
Kwas organiczny może zastąpić antybiotykowe promotory wzrostu
w dietach dla kurcząt brojlerów
Krystyna Ewa Gawęcka
55.
Ptaki, nie tylko domowe - 2006
Maciej Pawlak
58.
Biologiczny rytm znoszenia jaj a wysokość i jakość ich produkcji, cz. IV
Alina Rachwał
63.
Indycze pisklęta muszą mieć ciepło i sucho
Andrzej Konarkowski
68.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

 

Bieżący numer