Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2007Spis treści

 

Spis treści2.
Ptaki, nie tylko domowe ­ raport za rok 2007
Maciej Pawlak
6.
Skutki zakazu stosowania pasz GMO, w tym soi w żywieniu zwierząt
Franciszek Brzóska, Jerzy Koreleski, Waldemar Korol
11.
Wpływ wybranych czynników zakaźnych na lęgi jaj kurzych
Iwona Pijarska
16.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego drobiu ­ cz. VI
Krzysztof Lipiński
20.
Toksoplazmoza u ludzi i zwierząt ­ znaczenie epidemiologiczne ptaków
Irena Ziomko, Jacek Sroka
24.
Salmonellozy drobiu i ludzi ­ problem ciągle aktualny
Alina Wieliczko, Maciej Kuczkowski
28.
Ocena pierwszej w Polsce rekombinowanej szczepionki wektorowej dla drobiu przeciwko chorobie Mareka i chorobie Gumboro
Piotr Szeleszczuk, Grażyna Kosowska, Krzysztof Chudzik, Mariusz Urbanowski, Beata Dolka
33.
Etykietowanie opakowań jaj konsumpcyjnych
Elżbieta Anders
36.
Dobrostan kurcząt brojlerów a sprawa nie tylko Polska
Stanisław Wężyk
40.
Determinacja płci i „inwestycja” w potomstwo
Sebastian Nowaczewski
43.
Pożar w kurniku ­ przeciwdziałania i ubezpieczenie
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
46.
Zrównoważony rozwój w rolnictwie i agrobiznesie
Ryszard Stulich
50.
Zapobieganie chorobie Derzsy’ego gęsi poprzez stosowanie skutecznejimmunoprofilaktyki
Mariusz Urbanowski
52.
Wybrane czynniki wpływające na zapłodnienie jaj wylęgowych oraz wylęgowośćpiskląt stad kur reprodukcyjnych typu mięsnego
Radosław Longin Namysław
58.
Zawartość aminokwasów w paszy dla indyków zależy od...
Andrzej Konarkowski
62.
Pożegnanie BASF ­ powitanie Trouw Nutrition
64.
Probiotyki w produkcji drobiarskiej
Adam Mazanowski
68
BIOPOINT w Wiśle
70.
Pochodzenie i charakterystyka bojowców
Monika Łukasiewicz
74.
Zakłady Wylęgu Drobiu Tomasz i Andrzej Sztuder S.C.
76.
Laureaci XXII Krajowej Wystawy Zwierzą Hodowlanych Poznań’2007
Eugeniusz Wencek
80.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders
82.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
85.
Aktualności
Wojciech Andrzejewski
88.
Rynek Pasz ­ reasumpcja

Bieżący numer