Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2007

Spis treści

Spis treści

2.
Wpływ temperatury w końcowym okresie odchowu oraz pochodzeniakurcząt brojlerów na jakość tuszki mięsa
Ewa Gornowicz, Lidia Lewko
6.
Zastosowanie metody TGJ­200 do oceny parametrów funkcjonalnych
środowiska i dobrostanu w stadach kur niosek
(Tiergerchtsheitsindex ­ TGJ­ 200), cz. I
Henryk Maciołek, Magda Wamil, Jakub Wilk
11.
Popyt na mięso drobiowe w 2006 roku i jego uwarunkowania
Krystyna Świetlik
18.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników
produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych ­ cz. VI

Alina Rachwał
22.
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w oparciu o standard
ISO 22000. Odniesienie do łańcucha produkcji drobiarskiej

Jacek Kijowski
30.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego drobiu ­ cz. II
Krzysztof Lipiński
34.
Zasady wytwarzania pasz leczniczych
Ryszard Stulich
39.
Możliwość wzbogacania mięśni piersiowych kurcząt brojlerów
w witaminę E

Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
42.
Ponownie przyjrzyjmy się wartości witamin ­ cz. II
Lee R. McDowell
46.
Prognozy dotyczące produkcji i konsumpcji mięsa kurczęcego
na świecie

Krystyna Ewa Gawęcka
49.
Elementy raportu o wpływie na środowisko
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
52.
Rozwój zarodkowy bażanta łownego (Phasianus colchicus L.)
Sebastian Nowaczewski, Helena Kontecka
57.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders
60.
XIX Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej „Nauka praktyce ­ praktyka nauce”
62.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
64.
Morza szum ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew...
Seminarium DSM Nutritional Products

Bieżący numer