Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

 

2.
Roztocze piór ­ mało znane pasożyty ptaków, cz. II
Jacek Dabert, Jan Boczek
6.
Kryzys jeszcze ich nie dosięgnął
Ryszard Stulich
10.
„Polak mądry po szkodzie ­ drobiarz mądry przed szkodą”
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
12.
Jajo nie tylko wielkanocne
Stanisław Wężyk
16.
Gęś Biała Kołudzka® ­ wartość użytkowa stad rodzicielskich
Jakub Badowski
19.
Program żywienia gęsi ­ propozycje firmy EKOPLON SA
20.
Pasze skażone mikotoksynami mogą być groźne dla indyków
22.
Mycie i dezynfekcja ­ jak ułatwić sobie pracę
Urszula Teter
24.
Wybrane zagadnienia z fizjologii wczesnego okresu prenatalnego u ptaków
Iwona Pijarska-­Bińkowska
28.
Znaczenie mocnej marki w kryzysie
Stanisław Wężyk
32.
Rola wirusów w enteropatiach u indyków. Zakażenia rotawirusami
Katarzyna Domańska­Blicharz, Zenon Minta
35.
Knemidokoptoza kur (wapienna nóżka)
Konstanty Romaniuk
38.
Wykorzystanie ekstrudatów (syn. ekstruderatów) wytwarzanych z odpadów przemysłu spożywczego w żywieniu drobiu i zwierząt
Henryk Maciołek, Ewelina Rucińska
44.
Bażant „fermowy” i „dziki” ­ różnice w świetle introdukcji
i eksploatacji łowieckiej
Sebastian Nowaczewski
48.
Co piszczy w sprawach drobiarskich?
54.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
58.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
60.
Splendory dla rolników

Bieżący numer