Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2007

Spis treści

 

Spis treści
4.
Pełne nasiona soi w żywieniu drobiu
Sebastian Kaczmarek, Damian Józefiak, Andrzej Rutkowski
8.
Badania nad zastosowaniem zróżnicowanego poziomu oraz fory cynku i manganu w żywieniu kur nieśnych
Sylwester Świątkiewicz, Jerzy Koreleski
12.
Mikotoksyny i mikotoksykozy
Jan Grajewski
18
Nieprawidłowości technologiczne inkubacji jaj kurzych
Iwona Pijarska
23.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych ­ cz. V
Alina Rachwał
28.
Ponownie przyjrzyjmy się wartości witamin ­ cz. I
Lee R. McDowell
33.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków ­ cz.I
Krzysztof Lipiński
39.
Wpływ żywienia na występowanie „rybiego” zapachu jaj
Piotr Łambucki
44.
Skuteczna walka z salmonellozą
Anna Kucharska
49.
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt ważnym zadaniem IZ­PIB 
Józefa Krawczyk
52.
Ocena wyrównania kurcząt brojlerów ­ czynniki powodujące zmienność
Claude Toudic
56.
Raport o wpływie na środowisko jako jedna z podstaw uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drobiarskich
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
60.
Wybrane przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące
sektor jaj i drobiu

Elżbieta Anders
63.
Seminarium techniczne firmy ROSS­E.P.I. ­ Aviagen
64.
Dezynfekcja w drobiarstwie ­ tradycja i nowoczesność
Marek Lipiec
71.
Rolnictwo i żywność ekologiczna
Ryszard Stulich
76.
Problem mokrej ściółki w stadach indyczych
78.
XI Sympozjum Drobiarskie ­ Zakopane
80.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
82.
A może jednak znak orła?
Stanisław Wężyk
84.
Aktualności
88.
Reasumpcja ­ rynek pasz

Bieżący numer