Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2007
Spis treści

 

Spis treści
2.
Nasiona roślin strączkowych - chimeryczne ale i cenne 
źródła energii białka i energii 
w paszach dla drobiu, cz. I
Tomasz Jerzy Wertelecki
8.
Gęsi biłgorajskie po 35 latach wracają do regionu swego pochodzenia
Andrzej Faruga
10.
Pasteryzacja jaj spożywczych
Tadeusz Grabowski
14.
Wydajność pracy w przedsiębiorstwach drobiarskich
Ryszard Stulich
16.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych
wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych - cz. I
Alina Rachwał
22.
Optymalne pojenie piskląt
Krystyna Ewa Gawęcka
25.
Żywieniowe strategie zapobiegania problemom jelitowym
u drobiu - cz. II
Krzysztof Lipiński
30.
Podstawy odporności czynnej ptaków
Zdzisław Gliński, Dorota Luft-Deptuła
33.
Czy grypa ptaków realnie zagraża polskiemu drobiarstwu?
Piotr Szeleszczuk, Beata Dolka
40.
Ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce w 2006 r.
Andrzej Konarkowski
44.
Prowadzenie fermy - odchów młodych kurek na nioski 
J. Sobczak, T. Waligóra, N. F. Johansen, H.P. Soeberg
48.
Wybrane przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora
jaj i drobiu opublikowane w styczniu i lutym 2007 r.
Elżbieta Anders
51.
Wpływ paszy na wartość dietetyczną jaj spożywczych
Stanisław Wężyk
55.
Poprawa trawienia, poprawa pigmentacji...
Capsicum - rozwiązanie w żywieniu zwierząt
Laurence Mazuranok, Catherine Ionescu
58.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
62.
Aktualności
Wojciech Andrzejewski
66.
Wokół Salmonellozy
68.
Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi

Bieżący numer