Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 

Spis treści

 

2.
Owady ­ szkodniki pasz
Jan Boczek
8.
Wychów, odchów i chów kaczek, cz. II
Adam Mazanowski
12.
Sztuczna inseminacja ptaków, cz. III
Ewa Łukaszewicz
14.
Profile temperatury odchowu brojlerów kurzych i ich wpływ
na wyniki ekonomiczne odchowu
Ron Meijerhof
18.
Fenomenalna kogucia wirtuozja
Monika Łukasiewicz
22.
Zapłodnienie pozaustrojowe u ptaków
Anna Hrabia, Janusz Rząsa
25.
Nowocześnie! I do tego zgodnie z naturą. Konferencja AdiFeed
28.
Wyniki finansowe wybranych firm drobiarskich
Ryszard Stulich
29.
Produkty regionalne i tradycyjne, a produkty z drobiu
uzupełnienie
Ewa Gornowicz
30.
PO WPSA obraduje
33.
O produkcji jaj w UE trochę inaczej...
Andrzej Konarkowski
37.
Interpretacja wyników testu ELISA w kierunku Zakaźnego
zapalenia oskrzeli (IBV), cz. I 
Bart van Leerdam, Pieter Kuhne
40.
Szkodliwość i zwalczanie ptaszyńca kurzego
Stanisław Ignatowicz
44.
Wielowątkowe spojrzenie na zapłodnienie jaj i wyniki
wylęgowości bażantów łownych(Phasianus colchicus L.), cz. I
Sebastian Nowaczewski
46.
 
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
50.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
52.
Komunikat

Bieżący numer