Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2016
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.
Wykorzystanie metod zootechnicznych w ochronie zagrożonych gatunków ptaków
Ewa Łukaszewicz, Artur Kowalczyk
6.
Walory zdrowotne mięsa drobiowego
Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz
10.
Mikroklimat w kurniku - oświetlenie
Przemysław Marek
16.
Ekstruzja jako metoda poprawy wykorzystania składników pokarmowych z surowców paszowych
Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska, Karol Kaszperuk
20.
Selen w formie organicznej czy nieorganicznej?
Adam Mirowski
24.
Co wiemy o białku jako komponencie bakteriostatycznym jaja?
Joanna Kucharska-Gaca, Marek Adamski, Emilia Kowalska,Milena Biegniewska
28.
1×D (dezynsekcja) + 1×D (deratyzacja) + 1×D (dezynfekcja) = 3×D
Katarzyna Jankowska
34.
Dobrostan ferm drobiu, cz. I. Innowacyjne metody kontroli pododermatitis
Albert Nakielski, Andrzej Juszczuk
36.
Postępowanie przeduobojowe a jakość tuszek i mięsa kurcząt rzeźnych
Joanna Brzozowska
40.
Lekowrażliwość bakterii izolowanych od chorych kurcząt brojlerów pochodzących z ferm zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, cz. I.Escherichia coli
Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska
47.
Woda wodzie nierówna
Luise Richard
50.
Nowa procedura karna, czyli broń się samodzielnie przedsiębiorco, bo sąd Cię już nie obroni
Adam Kuźma
54.
Probiotyki w produkcji drobiarskiej - ogólna charakterystyka oraz korzyści stosowania na przykładzie preparatu Lavipan
Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki
58.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wzajemnych
Patrycja Amrozińska-Kasiak
61.
Otwarcie Zakładu Pakowania i Sortowania Jaj firmy PW AMIGO RAFAŁ RATAJCZAK
62.
Z życia jednego ptaka… (Parabuteo unicinctus)
Marlena Koźlińska, Monika Łukasiewicz, Anna Siennicka
69.
Wipasz dumą regionu!
70.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
72.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
76.
Notowania

Bieżący numer