Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2010

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Koncentrat białka ziemniaczanego w żywieniu drobiu rzeźnego
Stefania Smulikowska, Anna Tuśnio, Barbara Pastuszewska
6.
Metale ciężkie w środowisku oraz tkankach i produktach
drobiarskich, cz. III
Fabiola Bubel, Maciej Durkalec
12.
Z badań nad zachowaniem drobiu ­ agresja u kur i co
z niej wynika...
Sebastian Nowaczewski
16.
Od dzikiego kura dżungli do kury jutra
Stanisław Wężyk
20.
Zmodyfikowany płat skóry z tłuszczem podskórnym i tuszka bez tego płata jako wskaźniki otłuszczenia i umięśnienia całych tuszek kurcząt brojlerów i indyków
Roman Bochno, Daria Murawska
23.
Podłoża w kurniku jako element dobrostanu
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
28.
Sześćdziesiąt lat działalności Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko ­ Mazurskiego w Olsztynie
32.
Czosnek ­ właściwości lecznicze u ludzi
Agata Andrzejewska
34.
Komisja Europejska ocenia funkcjonowanie kontroli urzędowych
żywności i dobrostanu zwierząt
Elżbieta Anders
36.
Żywieniowe metody zapewnienia integralności jelit
Pim Langhout
40.
Reasumpcja
41.
Drobiarstwo ­ widziane z Tours
Damian Józefiak, Tomasz Szwaczkowski
44.
Raport Komisji Europejskiej ­ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia
i Konsumentów (SANCO) ­ Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO). Wybrane fragmenty związane
z drobiarstwem
48.
Niektóre problemy reprodukcji indyków cz. I
Emilia Mróz, Monika Stępińska
52.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
55.
Otwarcie nowoczesnej hali drobiarskiej w Szwarcenowie
58.
Reasumpcja
60.
Listy od Czytelników
62.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders

Bieżący numer