Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2015
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 


Spis treści

 

2.
Czynniki wpływające na resorpcję woreczka żółtkowego u piskląt brojlerów kurzych
Rafał Kędzia, Jarosław Wilczyński
8.

Innowacje w immunoprofilaktyce chorób drobiu
Iwona Pijarska-Bińkowska
12.

Markery molekularne w badaniach i hodowli drobiu
Bożena Króliczewska, Jarosław Króliczewski
20.

Stres cieplny u drobiu
Przemysław Marek
26.

Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków, cz. VIII
Krzysztof Lipiński
29.
Jeden z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli indyka
32.

Produkcja i ceny mięsa drobiowego w 2014 roku
Krystyna Świetlik
38.
Czas pracy
Patrycja Amrozińska
42.

Walidacja metod oznaczania składników mineralnych w paszach
Magdalena Dymek, Teresa Skiba
48.

 

Jakość i wartość odżywcza jaj kurzych
Agata Dankowiakowska
52.
Jakość i wyniki w hodowli brojlerów
54
Ekstensywny chów gęsi
Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska, Alina Janocha, Barbara Biesiada-Drzazga
58.

 

Czy kluczem do uzyskania wysokiej opłacalności produkcji jest stopień zmotywowania pracownika zatrudnionego na fermie?
Katarzyna Jankowska
62.

 

Fizjologiczne podstawy stymulacji procesów trawiennych u ptaków
Albert Nakielski, Andrzej Juszczuk
64.

Wtórne wykorzystanie poubojowych odpadów z przemysłu mięsnego
Joanna Brzozowska
68.

 

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu - majówka z czempionami
Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński
71.
Po raz 19-ty w Zakopanem
74.

Kazuary - charakterystyka poszczególnych gatunków
Tomasz Doroń
78.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
80.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
84
Notowania

 

Bieżący numer