Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2015

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Zastosowanie błony kosmówkowo-omoczniowej zarodka kury domowej w badaniach toksykologicznych, analizie procesuangiogenezy oraz ocenie potencjału inwazyjnego i metastatycznego komórek nowotworowych
Agnieszka K. Grzegorzewska
10.
Zagrożenia wynikające z obecności zearalenonu w tkankach ptaków
Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka
18.
Maślan sodu w żywieniu drobiu
Adam Mirowski
22.
Szybka i sprawna realizacja kurników z betonu komórkowego
26.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków - cz. VI
Krzysztof Lipiński
30.
Czy można ograniczyć znoszenie przez kury jaj poza gniazdami?
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
34.
EKOPLON PARTNER PROGRAM - Wsparcie Twojego Biznesu
36.
Znaczenie kwasów organicznych w wodzie dla drobiu
Joanna Brzozowska
40.
Zastosowanie promieniowania UV-C w dezynfekcji skorup jaj spożywczych
Przemysław Marek
45.
Aktualna sytuacja w Europie dotycząca występowania mykotoksyn jest zagrożeniem dla hodowców drobiu
Radka Borutova
48.
Standardy jakości i bezpieczeństwa dla pasz i dodatków paszowych
Magdalena Dymek, Teresa Skiba
52.
7 kluczowych dni w życiu piskląt - wpływ na wydajność produkcyjną
Dariusz Krzyżaniak
54.
Bezpieczeństwo i oszczędności
Adam Kuźma
58.
Cholesterol w jajach - nasz przyjaciel czy wróg?
Katarzyna Łagowska, Elżbieta Bombik, Marcin Różewicz, Alina Janocha
62.
Prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, cz. III
Patrycja Amrozińska
66.
Zaburzenia termoregulacji i deficyt elektrolitowy - krytyczne procesy tuczu w okresie upałów
Albert Nakielski, Andrzej Juszczuk
68.
Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych, cz. II
Lidia Lewko
71.
O glikozydach cyjanogennych słów kilka
Katarzyna Jankowska
74.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
76.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
80.
Notowania

Bieżący numer