Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2015

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

 
2
Praktyczne aspekty ochrony bioróżnorodności drobiu - dwukierunkowe wykorzystywanie wybranych populacji kur
Józefa Krawczyk, Michał Puchała
8.
Genetyczne aspekty dobrostanu kur nieśnych 
Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
16.
 
Ubytek wody z jaj konsumpcyjnych podczas przechowywania 
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki
21.
AQUA PRO - dobry start dla piskląt
Marcin Andrzejewski
24.
Zioła w żywieniu drobiu
Adam Mirowski
28.
Bezpieczna praca w fermie drobiu 
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
32.
 
Piegus czyli indycze jajo
Lidia Lewko
34.
 
Przepiórka japońska
Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska
38.
 
Mikroflora powierzchni skorupy jaj - zarys problematyki
Przemysław Marek
44.
Znaczenie narazyny w utrzymaniu zdrowia drobiu
46.
 
Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki stosowane w żywieniu drobiu 
Agata Dankowiakowska
52.
 
Coccilin Plus - minimum strat, maksimum zysku 
Albert Nakielski
54.
 
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków - cz. III
Krzysztof Lipiński
59.
 
Produkcja drobiarska w Polsce - wybrane zagadnienia
Marian Biegański
62.
 
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz 
Elżbieta Anders
63.
 
Firma BODEX ze Szczercowa jest jednym z największych polskich producentów naczep i przyczep 
Radosław Kardacki
64.
 
Hodowla to moje życie i pasja 
Tomasz Kodłubański
66.
Stado reprodukcyjne i zakład wylęgu drobiu wspólna droga do wysokiej jakości piskląt. III Konferencja Cid Lines dla wylęgarni i stad reprodukcyjnych 
68.
 
Prawne aspekty gospodarowania odpadami)
Patrycja Amrozińska
71.
 
Głuszce, urodzone by być wolne, cz.I
Katarzyna Łagowska, Elżbieta Bombik, Marcin Różewicz, Piotr Śliwiński
74.
Z kraju i ze Świata 
76.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski 
80.
Notowania 

Bieżący numer