Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2010
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Witamina C (kwas askorbinowy), a wyniki produkcyjne
i zdrowotność drobiu, cz. II
Sebastian Nowaczewski
6.
Jakość paszy a zdrowotność wylęganych piskląt, cz. III
Alina Rachwał
10.
Krajowe badania nad bezpieczeństwem stosowania pasz
genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu drobiu
Sylwester Świątkiewicz, Jerzy Koreleski, Anna Arczewska,
Marta Twardowska, Krzysztof Kwiatek, Grzegorz Tomczyk,
Michał Reichert, Małgorzata Mazur, Dariusz Bednarek
15.
Wybrane czynniki wpływające na proces klucia piskląt kurzych
Iwona Pijarska­Bińkowska
18.
Mandarynki, karolinki, ohary, kazarki...
Monika Łukasiewicz, Monika Michalczuk
22.
Znaczenie ekologiczno ­ homeopatyczne wybranych
biokomponentów ziołowych w paszy treściwej stosowanej w produkcji drobiarskiej, cz. I
Henryk Maciołek, Agnieszka Gieszcz
26.
Zagrożenia związane z występowaniem bakterii Listeria monocytogenes w produkcji drobiarskiej, cz. II
Anna Sip, Damian Józefiak
32.
Biobezpieczeństwo fermy ­ miejsca zagrożeń, działania
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
36.
10 ­ lat Siedleckiego Latającego Uniwersytetu Drobiarskiego
39.
Naturalne rozwiązania w hodowli drobiu.
Rozmowa z lek. wet. Dariuszem Poznańskim
40.
Wspomnienie o prof. dr hab. Bohdanie Kraszewskiej­Domańskiej, Honorowym Członku Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA)
Andrzej Faruga
41.
O pisklętach indyczych bardziej naturalnie...
Andrzej Konarkowski
44.
Histoplazmoza
Konstanty Romaniuk
46.
Listy od Czytelników
48.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
51.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders

Bieżący numer