Czy Polacy jedliby jaja kacze? – czyli o potencjalnych zainteresowaniach w kontekście nowości spożywczych


Izabela Leszczyńska, Joanna Rosenberger


Jaja to ważny produkt w diecie wielu osób na całym świecie [Kapusta, 2014]. Jaja mogą być spożywane zarówno w formie podstawowej (np. jajecznica, omlet) oraz w formie przetworzonej (np. makaron, ciasto). Są nie tylko łatwe w obróbce kulinarnej, ale także mają cenne właściwości odżywcze, stanowiąc źródło kwasów tłuszczowych (głównie nienasyconych), witamin, składników mineralnych oraz aminokwasów, zwłaszcza egzogennych [Tomczyk, Szablewski, Cegielska-Radziejewska, 2016]. Ich cena jest zwykle dla konsumentów przystępna, są także łatwo dostępne w każdym sklepie. Wszystko to przesądza o powszechności i atrakcyjności tego produktu spożywczego.

·        Piśmiennictwo:

·        Denlinger, L., i Wohl, K., Seabird harvest regimes in the circumpolar nations. 2002, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF Technical Report No.9).

·        Hwang, J., Shyu, Y., Yeh, L., i Sung, W., Study on Sponge Cake Qualities Made from Hen, Duck and Ostrich Eggs. Journal of Food and Nutrition Research, 6, 2018, s. 110-115.

·        Kapusta F., Produkcja i zużycie jaj – ocena samowystarczalności, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2014, s. 65-77.

·        Lewko L., Jakość jaj kaczek – parametry fizyczne, Kraków 2015.

·        Makinde, F. M., Awoyera, K. D., i Oguntunji, A. O., Effect of Substitution of Chicken Egg with Duck Egg on Biscuit Quality. Sustainable Food Production, 5, 2021, s. 38-47.

·        Michalski M., Wymagania dla wytwarzania i oceny produktów jajecznych w świetle wymagań Rozporządzenia (WE) nr 853/2004, Polskie Drobiarstwo, 2020, s. 75-77.

·        Santoso, D. I., Romadhoni, I. F., i Bahar, A., Choux pastry made from fresh eggs: a comparative study between chicken and duck eggs, Food Research, 6, 2022, s. 271-276.

·        Trziszka T., Nowak M., Kaźmierska M., Preferencje konsumentów jaj na rynku wrocławskim, Żywność. Nauka. Technologia, Jakość, 2006, s. 107-117

·        Wereńska M., Okruszek A., Wartość odżywcza różnego rodzaju jaj, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2011, s. 212-221

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma