„Jedno zdrowie” w produkcji drobiarskiej, cz. 1 - zanieczyszczenie mikrobiologiczne materiału ściółkowego


Magdalena Gajęcka, Maciej T. Gajęcki


W fermach drobiu „mieszanka” - materiału ściółkowego, odchodów kurzych i pierza - wydaje się odgrywać ważną rolę w rozwoju patogenów, które mogą przyczynić się do potencjalnego ryzyka choroby odzwierzęcej, rozprzestrzeniania się choroby w łańcuchu pokarmowym. Celem przedstawionego opracowania jest analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiału ściółkowego i innych matryc, a także potencjalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w fermach drobiarskich. Spośród wszystkich matryc najbardziej zanieczyszczony był materiał ściółkowy.

Piśmiennictwo:

·        Dahshan, H., Merwad, A.M.A., Mohamed, T.S. Listeria Species in Broiler Poultry Farms: Potential Public Health Hazards. J. Microbiol. Biotechnol. 2016, 26, 1551-1556.

·        Douphrate, D. Animal Agriculture and the One Health Approach. J. Agromedicine 2021, 26, 85-87.

·        Gutierrez, A., Jaysankar, D., Schneider, K.R. Prevalence, Concentration, and Antimicrobial Resistance Profiles of Salmonella Isolated from Florida Poultry Litter. J. Food Prot. 2020, 83, 2179-2186.

·        Kim, T.S., Kim, G.S., Son, J.S., Lai, V.D., Mo, I.P., Jang, H. Prevalence, biosecurity factor, and antimicrobial susceptibility analysis of Salmonella species isolated from commercial duck farms in Korea. Poult. Sci. 2021, 100, 100893.

·        Lydekaitiene, V.L., Kudirkiene, E. Prevalence and genetic diversity of C. jejuni isolated from broilers and their environment using flaA-RFLP typing and MLST analysis. Ann. Anim. Sci. 2020, 20, 485-501.

·        Mesquita, M.S.S., Lim, K., Monte, D.F.M., Givisiez, P.E.N., Alves, L.B.R., Freitas, N.O.C., Kariuki, S., Júnior, A.B., Oliveira, C.J.B., Gebreyes, W.A. Antimicrobial resistance in the globalized food chain: A One Health perspective applied to the poultry industry. Braz. J. Microbiol. 2022, 53, 465-486.

·        Ngogang, M.P., Ernest, T., Kariuki, J., Mouiche, M.M.M., Ngogang, J., Wade, A., Van Der Sande, M.A.B. Microbial Contamination of Chicken Litter Manure and Antimicrobial Resistance Threat in an Urban Area Setting in Cameroon. Antibiotics 2020, 10, 20.

·        Panyako, P.M., Lichoti, J.K., Ommeh, S.C. Review Article: Antimicrobial drug resistance in poultry pathogens: Challenges and opportunities. J. Agric. Sci. Technol. 2022, 21, 62-82.

·        Rushton, J., Bruce, M. Using a One Health approach to assess the impact of parasitic disease in livestock: How does it add value? Parasitology 2017, 144, 15-25.

·        Viegas, C., Carolino, E., Malta-Vacas, J., Sabino, R., Viegas, S., Veríssimo, C. Fungal Contamination of Poultry Litter: A Public Health Problem. J. Toxicol. Environ. Heal. Part A 2012, 75, 1341-1350.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma