Problem Salmonella ssp. u drobiu nadal aktualny


Marta Kuźmińska-Bajor, Maciej Kuczkowski, Patryk Czarczyński, Krzysztof Adamczyk


Należące do rodziny Enterobacteriaceae pałeczki Salmonella enterica są przyczyną zachorowań ludzi i zwierząt na całym świecie. W przebiegu wywołanych przez nie infekcji wyróżnia się dwie podstawowe formy kliniczne: zatrucia pokarmowe (gastroenteritis), przebiegające wśród objawów ograniczonych do przewodu pokarmowego oraz tzw. „gorączki durowe” (jelitowe), w których dochodzi do uogólnienia procesu chorobowego w następstwie transmisji bakterii z jelit do krwioobiegu, a następnie kolonizacji takich narządów wewnętrznych jak wątroba i śledziona.

Piśmiennictwo:

·        EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2022. The European Union One Health 2021 Zoonoses Report. EFSA Journal 2022;20(12):7666, 273 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7666

·        EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ord_o~nez A, Bolton D, Bover-Cid S, Chemaly M, De Cesare A, Herman L, Hilbert F, Lindqvist R, Nauta M, Peixe L, Ru G, Simmons M, Skandamis P, Suffredini E, Dewulf J, Hald T, Michel V, Niskanen T, Ricci A, Snary E, Boelaert F, Messens W and Davies R, 2019. Scientific Opinion on the Salmonella control in poultry flocks and its public health impact. EFSA Journal 2019;17(2):5596, 155 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5596

·        EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), 2022. The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2019–2020. EFSA Journal 2022;20(3):7209, 197 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7209

·        Revolledo, L., and A. J. P. Ferreira. 2012. Current perspectives in avian salmonellosis: Vaccines and immune mechanisms of protection. J. Appl. Poult. Res. 21(2):418–431 http://dx.doi.org/10.3382/japr.2011-00409

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma