Zastosowanie całego ziarna w granulatach dla drobiu


Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz


Żywienie jest zasadniczo najważniejszym czynnikiem wpływającym na produkcję drobiu. Precyzyjne żywienie wpłynęło na osiągniecie tak wysokiego poziomu produkcji drobiarskiej. Obejmuje on wiele ważnych aspektów, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim dokładne poznanie potrzeb pokarmowych ptaków. Jednakże, mimo ugruntowanej i wszechstronnej wiedzy w tym temacie, wciąż prowadzone są badania, których celem jest poprawa opłacalności produkcji. Szacuje się, iż koszty żywienia stanowią ponad 75% kosztów całej produkcji. Polska od 2014 roku jest liderem w produkcji kurcząt brojlerów w Europie, a także istotnym producentem jaj spożywczych i innych gatunków drobiu. Mimo to branża paszowa w Polsce i na świecie wciąż się rozwija i dąży do nieustannego doskonalenia i optymalizacji. Co więcej, sektor ten wciąż ewoluuje uwzględniając sytuację i uwarunkowania panujące na świecie, a przede wszystkim nową wiedzę. Niektóre aspekty żywienia drobiu pozostają jednak nie do końca jasne i wymagają badań. Wśród zainteresowań naukowców znajdują się między innymi możliwości wykorzystania całych ziaren zbóż w granulatach dla drobiu.

Piśmiennictwo:

•            Abdollahi M. R., Ravindran V., Svihus B. 2013. Pelleting of broiler diets: An overview with emphasis on pellet quality and nutritional value. Animal Feed Science and Technology, 179(1-4), 1-23.

•            Afsharmanesh M., Pourreza J. 2005. Effects of calcium, citric acid, ascorbic acid, vitamin d 3 on the efficacy of microbial phytase in broiler starters fed wheat-based diets i. Performance, bone mineralization and ileal digestibility. International Journal of Poultry Science, 4, 418-424.

•            Fairfield D., Thomas H., Garrison R., Bliss J., Behnke K. 2005. Pelleting. In: Schofield, E.K. (Ed.), Feed Manufacturing Technology V. American Feed Industry Association, Arlington, 142–167.

•            Fu Z., Yang H., Han H., Jia D., Xu L., Su G., Wang Z. 2021. Effect of whole-grain rice on pellet quality, geese performance, and economic benefits. Journal of Applied Poultry Research, 30(3), 100176.

•            Gabriel I., Mallet S., Leconte M. 2003. Differences in the digestive tract characteristics of broiler chickens fed on complete pelleted diet or on whole wheat added to pelleted protein concentrate. British Poultry Science, 44, 283-290.

•            Husvéth F., Pál L., Galamb E., Ács K. C., Bustyaházai L., Wágner L., Dublecz K. 2015. Effects of whole wheat incorporated into pelleted diets on the growth performance and intestinal function of broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 210, 144-151.

•            Jimenez-Moreno E., Frikha M., De Coca-Sinova A., Lázaro R.P., Mateos G.G. 2013. Oat hulls and sugar beet pulp in diets for broilers. 2. Effects on the development of the gastrointestinal tract and on the structure of the jejunal mucosa. Animal Feed Science and Technology, 182, 44-52.

•            Jones G., Taylor R.D. 2001. The incorporation of wholegrain into pelleted broiler chicken diets: Production and physiological responses. British Poultry Science, 42, 477–483.

•            Kheravii S.K., Morgan N.K., Swick R.A., Choct M., Wu S.B. 2018. Roles of dietary fibre and ingredient particle size in broiler nutrition. World's Poultry Science Journal, 74(2), 301-316.

•            Kokoszyński D., Saleh M., Bernacki Z., Topoliński T., Andryszczyk M., Wirwicki M. 2019. Growth performance, carcass composition, leg bones, and digestive system characteristics in Pekin duck broilers fed a diet diluted with whole wheat grain. Canadian Journal of Animal Science, 99(4), 781-791.

•            Lu J. I. Kong X. L., Wang Z. Y., Yang H. M., Zhang K. N., Zou J. M. 2011. Influence of whole corn feeding on the performance, digestive tract development, and nutrient retention of geese. Poultry Science, 90(3), 587-594.

•            Perry G. C. 2006. Avian gut function in health and disease. Vol. 28. Cabi.

•            Singh Y., Amerah A. M., Ravindran V. 2014. Whole grain feeding: Methodologies and effects on performance, digestive tract development and nutrient utilisation of poultry. Animal Feed Science and Technology, 190, 1-18.

•            Svihus B. 2011. The gizzard: function, influence of diet structure and effects on nutrient availability. World's Poultry Science Journal, 67(2), 207-224.

•            Taylor R. D., Jones G. 2004. The incorporation of wholegrain into pelleted broiler chicken diets. II. Gastrointestinal and digesta characteristics. British Poultry Science, 45,237–246.

•            Wu Y. B., Ravindran V., Thomas D. G., Birtles M. J., Hendriks W. H. 2004. Influence of method of whole wheat inclusion and xylanase supplementation on the performance, apparent metabolisable energy, digestive tract measurements and gut morphology of broilers. British Poultry Science, 45(3), 385-394.

•            Xu Y., Stark C., Ferket P.R., Williams C.M., Brake, J. 2015. Effects of feed form and dietary coarse ground corn on broiler live performance, body weight uniformity, relative gizzard weight, excreta nitrogen, and particle size preference behaviors. Poultry Science, 94, 1549-1556.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma