Kampylobakterioza – czy zwalczenie zakażeń u drobiu i człowieka jest możliwe? Cz. II


Michał Majewski, Przemysław Racewicz


Kampylobakterioza to choroba bakteryjna, stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności na całym świecie. Niemal wszystkie kontynenty zmagają się z zakażeniami osiągając w walce z nimi różne rezultaty. Jednocześnie, ze względu na stosunkowo łagodne objawy w przypadku większości zakażeń, świadomość konsumentów o możliwym zagrożeniu jest niewielka. Zazwyczaj nie zdają sobie oni sprawy z obecności takich drobnoustrojów żywności. Od lat w krajach członkowskich Unii Europejskiej bardzo mocny nacisk położony jest na zwalczanie zakażeń na tle Salmonella. W przypadku drobiu, który jest ważnym nosicielem tych bakterii, odnotowano znaczne spadki nosicielstwa, a tym samym bezpieczeństwo produktów pozyskiwanych z ptaków hodowlanych znacznie się poprawiło (ryc. 1). Bakterie Campylobacter stanowią kolejne wyzwanie.

Piśmiennictwo:

·        Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A.J. 1999. Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN: 83-200-2303-3

·        EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Scientific Opinion on Campylobacter in broiler meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food chain. EFSA Journal 2011;9(4):2105. [141 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2011.2105. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

·        EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ordóñez A, Bolton D, Bover-Cid S, Davies R, De Cesare A, Herman L, Hilbert F, Lindqvist R, Nauta M, Peixe L, Ru G, Simmons M, Skandamis P, Suffredini E, Alter T, Crotta M, Ellis- Iversen J, Hempen M, Messens W and Chemaly M, 2020. Update and review of control options for Campylobacter in broilers at primary production. EFSA Journal 2020;18(4):6090, 89 pp. https://doi. org/10.2903/j.efsa.2020.6090

·        EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2022. The European Union One Health 2021 Zoonoses Report. EFSA Journal 2022;20(12):7666, 273 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7666 

·        EFSA. (2010). Analysis of the baseline survey on the prevalence of Campylobacter in broiler batches and of Campylobacter and Salmonella on broiler carcasses in the EU, 2008, Part A: Campylobacter and Salmonella prevalence estimates. EFSA Journal, 8(03):1503). [100 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1503.

·        Gilpin, B.J., Walker, T., Paine, S., Sherwood, J., Mackereth, G., Wood, T., Hambling, T., Hewison, C., Brounts, A., Wilson, M., Scholes, P., Robson, B., Lin, S., Cornelius, A., Rivas, L., Hayman, D.T.S., French, N.P., Zhang, J., Wilkinson, D.A., Midwinter, A.C., Biggs, P.J., Jagroop, A., Eyre, R., Baker, M.G., Jones, N. (2020) A large scale waterborne Campylobacteriosis outbreak, Havelock North, New Zealand. J Infect. 81(3), 390-395 https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.06.065

·        Higham LE, Scott C, Akehurst K, Dring D, Parnham A, Waterman M and Bright A, 2018. Effects of financial incentives and cessation of thinning on prevalence of Campylobacter: a longitudinal monitoring study on commercial broiler farms in the UK. Veterinary Record, vetrec-2017-104823

·        Kaakoush NO, Castaño-Rodríguez N, Mitchell HM, Man SM. 10 June 2015. Global epidemiology of Campylobacter infection. Clin Microbiol Rev doi:10.1128/CMR.00006-15

·        Ministry for Primary Industries (MPI). (2017). Campylobacter Action Plan 2017 – 2020. ISBN No: 978-1-77665-354-6 (online) https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/22375-Campylobacter-Risk-Management-Strategy-2017-2020

·        Ministry for Primary Industries (MPI). (2020). Campylobacter Action Plan 2020 – 2021. ISBN No: 978-1-99-001760-5 (online): https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/45430-Campylobacter-Action-Plan-2020-21

·        Meerburg BG, Jacobs-Reitsma WF, Wagenaar JA, Kijlstra A. Presence of Salmonella and Campylobacter spp. in wild small mammals on organic farms. Appl Environ Microbiol. 2006 Jan;72(1):960-2. doi: 10.1128/AEM.72.1.960-962.2006. PMID: 16391145; PMCID: PMC1352296.

·        Meerburg, B.G. and Kijlstra, A. (2007), Role of rodents in transmission of Salmonella and Campylobacter. J. Sci. Food Agric., 87: 2774-2781. https://doi.org/10.1002/jsfa.3004

·        Seman, M, Gregova, G., Korim. P. (2020) Comparison of Campylobacter spp. and flock health indicators of broilers in Iceland. Ann Agric Environ Med. 27(4): 579–584. https://doi.org/10.26444/aaem/127181

·        Seman, M, Gregova, G., Korim. P. (2020) Comparison of Campylobacter spp. and flock health indicators of broilers in Iceland. Ann Agric Environ Med. 27(4): 579–584. https://doi.org/10.26444/aaem/127181

·        Sommer HM, Nauta M and Rosenquist H, 2016. Translation of risk factor estimates into on-farm interventions and their effect on Campylobacter broiler flock prevalence. Microbial Risk Analysis, 2–3, 27–37.

·        Stern, N.J., Hiett, K.L., Alfredsson, G.A., Kristinsson, K.G., Reiersen, J., Hardardottir, H., Briem, H., Gunnarsson, E., Georgsson, F., Lowman, R., Berndtson, E., Lammerding, A.M., Paoli, G.M., Musgrove, M.T. (2003) Campylobacter spp. in Icelandic poultry operations and human disease. Epidemiol. Infect. 130, 23–32. https://doi.org/10.1017/s0950268802007914  

·        Torralbo A, Borge C, Allepuz A, Garcia-Bocanegra I, Sheppard SK, Perea A and Carbonero A, 2014. Prevalence and risk factors of Campylobacter infection in broiler flocks from southern Spain. Preventive Veterinary Medicine, 114, 106–113

·        Wagenaar JA, French NP, Havelaar AH. Preventing Campylobacter at the source: why is it so difficult? Clin Infect Dis. 2013 Dec;57(11):1600-6. doi: 10.1093/cid/cit555. Epub 2013 Sep 6. PMID: 24014733.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma