Zmiany klimatu nowym wyzwaniem w produkcji żywności


Zenon Zduńczyk


Wpływ warunków klimatycznych na plonowanie roślin jest znany od początków współczesnego rolnictwa. Zagadnieniem nowym są coraz bardziej dostrzegalne, uboczne skutki uprzemysłowienia i rozwoju rolnictwa, w tym produkcji zwierzęcej, powodujące zmiany w składzie atmosfery, zagrażające destabilizacją klimatu ziemi. Problem ten jest przedmiotem licznych publikacji naukowych, jak też bieżących przekazów medialnych, prasy, radia i telewizji, a wśród popularyzowanych opinii jest odpowiedzialność rolnictwa za znaczącą część efektu cieplarnianego. Sieci handlowe podejmują akcje promocyjne produktów, które są „przyjazne” klimatowi, a których znaczącym efektem może być uspokajanie konsumentów, że realnie zmniejszają skalę współczesnego wyzwania cywilizacyjnego. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie złożoności sygnalizowanego problemu, w tym realnego udziału produkcji zwierzęcej w emisji gazów cieplarnianych, obowiązujących w Unii Europejskiej rozwiązań służących ochronie klimatu, jak też postulatów radykalniejszych ograniczeń w produkcji rolniczej.

Piśmiennictwo:

BI, 2020. Business Insider. Bruksela rozważa "podatek od mięsa". Ceny w sklepach mogą drastycznie wzrosnąć, 5 lutego 2020 [https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/podatek-od-miesa-pomysl-ue-ceny-moga-wzrosnac/m0x28vb].

Forbes, 2020. Podatek od mięsa to tylko kwestia czasu. „Branża równie ryzykowna, co węglowa” Data publikacji: 14.09.2020

IPCC, 2014. Summary for Policymakers. W: Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth,K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel, T., Minx, J.C. (red). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, Wielka Brytania i Nowy York, NY, USA: Cambridge University Pres.

IPCC (2019a) Intergovernmental Panel on Climate Change. Special report. Climate change and land. https://www.ipcc.ch/report/srccl/ 

IPCC, 20121 Podstawy fizyczne. Podsumowanie dla Decydentów. Zmiana Klimatu 2021. Wkład I Grupy Roboczej do Szóstego Raportu Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu. Klimatu. https://informacje.pan.pl/images/2021/Raport_IPCC_2021_ 11_04_T%C5%81 TŁUMACZENIE_ FINAL.pdf

KRI, 2021. Krajowy Raport Inwentaryzacyjny, 2021, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2019. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/11150-NIR-2021-raport-syntetyczny.pdf

Lindzen R.S. 1992. Global warming: the origin and nature of the alleged scientific consensus. Regulation, 87-98. https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/1992/4 /v15n2-9.pdf] (angielska i polska wersja opublikowana w Problemy Ekorozwoju, 2010, %: 13-28).

NZ, 2021. Framework to Regulate On-farm Emissions. https://www.cooneyleesmorgan.co.nz/regulate_on-farm_emissions. Latest Update: 03 August 2021

PPK, 2015. Paryskie porozumienie klimatyczne [https://www.consilium.europa.eu/pl /policies/ climate-change/paris-agreement/]

TAPP, 2020 [https://www.tappcoalition.eu/about-us-4633779]

EU, 2021. Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. https://www.europarl.europa.eu/ news/pl/headlines/society/20180301STO98928/infografika-emisje-gazow-cieplarnianych -w-unii-europejskiej (28-10-2021).

UE, 2022. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Cele i działania Unii Europejskiej. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/ 20180305STO99003/redukcja-emisji-gazow-cieplarnianych-cele-i-dzialania-ue. (Opublikowano 7.03.2018, ostatnia aktualizacja 13.12.2022)

EZŁ, 2022. Kalendarium: europejski zielony ład oraz „Gotowi na 55”. https://www.consilium. europa.eu/pl/policies/green-deal/timeline-european-green-deal-and-fit-for-55/ (ostatnia aktualizacja 19.12.2022)

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma