Wpływ deoksyniwalenolu na masę wybranych tkanek przewodu pokarmowego brojlerów


Magdalena Gajęcka, Maciej T. Gajęcki


Obecność w paszy deoksyniwalenolu wpływa na wartości względnej masy żołądka oraz poszczególnych odcinków jelit oraz na stopień zużycia kosmków jelitowych i ich komórek kubkowych. Zbyt silne zmiany jelitowe prowadzą do zmian w procesie wchłaniania i trawienia, co odbija się na efektach produkcyjnych brojlerów. Względną masę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego oraz stan fizjologiczny kosmków jelitowych można by uznać za biomarkery trwającej mikotoksykozy deoksyniwalenolowej.

Piśmiennictwo:

Awad, W.A.; Hess, M.; Twaruzek, M.; Grajewski, J.; Kosicki, R.; Böhm, J.; Zentek, J. The impact of the Fusarium mycotoxin deoxynivalenol on the health and performance of broiler chickens. Int. J. Mol. Sci. 2011, 12, 7996-8012, doi:10.3390/ijms12117996.

Dänicke, S.; Matthes, S.; Halle, I.; Ueberschär, K.H.; Döll, S.; Valenta, H. Effects of graded levels of Fusarium toxin‐contaminated wheat and of a detoxifying agent in broiler diets on performance, nutrient digestibility, and blood chemical parameters. Br. Poult. Sci. 2003, 44, 113-126, doi:10.1080/0007166031000085300.

Gajęcka, M.; Brzuzan, P.; Otrocka-Domagała, I.; Zielonka, Ł.; Lisieska-Żołnierczyk, S.; Gajęcki, M.T. The Effect of 42-Day Exposure to a Low Deoxynivalenol Dose on the Immunohistochemical Expression of Intestinal ERs and the Activation of CYP1A1 and GSTP1 Genes in the Large Intestine of Pre-pubertal Gilts. Front. Vet. Sci. 2021, 8, 644549. doi: 10.3389/fvets.2021.644549

Lucke, A.; Doupovec, B.; Paulsen, P.; Zebeli, Q.; Böhm, J. Effects of low to moderate levels of deoxynivalenol on feed and water intake, weight gain, and slaughtering traits of broiler chickens. Mycotoxin Res. 2017, 33, 261-271. doi:10.1007/s12550‐017‐0284‐z.

Osselaere, A.; Santos, R.; Hautekiet, V.; De Backer, P.; Chiers, K.; Ducatelle, R.; Croubels, S. Deoxynivalenol Impairs Hepatic and Intestinal Gene Expression of Selected Oxidative Stress, Tight Junction, and Inflammation Proteins in Broiler Chickens, but Addition of an Adsorbing Agent Shifts the Effects to the Distal Parts of the Small Intestine. PLoS ONE 2013, 8, 1–7, doi: 10.1371/journal.pone.0069014.

Pinton, P.; Oswald, I.P. Trichothecenes on the Intestine: A Review. Toxins 2014, 6, 1615-1643, doi:10.3390/toxins60.

Robert, H.; Payros, D.; Pinton, P.; Théodorou, V.; Mercier‐Bonin, M.; Oswald, I.P. Impact of mycotoxins on the intestine: are mucus and microbiota new targets? J. Toxicol. Environ. Heal. Part B Crit. Rev. 2017, 20, 249-275, doi:10.1080/10937404.2017.1326071.

Swamy, H.V.L.N.; Smith, T.K.; Karrow, N.A.; Boermans, H.J. Effects of feeding blends of grains naturally contaminated with Fusarium mycotoxins on growth and immunological parameters of broiler chickens. Poult. Sci. 2004, 83, 533-543. doi:10.1093/ps/83.4.533.

Yunus, A.W.; Blajet‐Kosicka, A.; Kosicki, R.; Khan, M.Z.; Rehman, H.; Böhm, J. Deoxynivalenol as a contaminant of broiler feed: Intestinal development, absorptive functionality, and metabolism of the mycotoxin. Poult. Sci. 2012, 91, 852–861, doi:10.3382/ps.2011‐01903.

Wstecz

Bieżący numer