Zastosowanie srebra w dezynfekcji


Agata Dankowiakowska


Srebro należy do metali szlachetnych. Ze względu na swoje właściwości ma bardzo szerokie zastosowanie, chociażby w medycynie ludzkiej, weterynaryjnej czy też w kosmetologii (Ryc. 1.). Antybakteryjne, bakteriobójcze, a także wirusobójcze właściwości srebra wykorzystywano od tysiącleci. Choć na początku nie znano mechanizmów działania srebra, to pierwiastek ten stosowano je już w starożytności. W srebrnych naczyniach gromadzono wodę i napoje, a srebrne monety wrzucano w czasie długich podróży do wody, aby przedłużyć jej świeżość. Hipokrates uważał ten pierwiastek za uzdrawiający i przeciwchorobowy, zaś Egipcjanie stosowali srebro jako materiał przyspieszający gojenie ran. Srebro do czasu wynalezienia antybiotyków stosowano również w terapii ran w czasie I wojny światowej, na oparzenia, owrzodzenia, w przypadku wystąpienia posocznicy lub innych chorób bakteryjnych.

Piśmiennictwo:

1.      Czyż K. 2011.Wpływ nanosrebra na kształtowanie się warunków zoohigienicznych w brojlerni oraz transfer srebra i pierwiastków antagonistycznych (Se, Cu, Zn) do organizmu kurcząt. Praca Doktorska. Wrocław.

2.      Deshmukh S.P, Patil S. M., Mullania S.B, Delekar S.D. 2019 Silver nanoparticles as an effective disinfectant: A review. Materials Science & Engineering C 97, 954–965.

3.      Mahmoud Usama T. 2012. Silver Nanoparticles in Poultry Production. Journal of

4.      Advanced Veterinary Research, Volume 2, 303-306.

5.      Pejsak Z, Tarasiuk K. 2021. Wykorzystanie aktywnych form srebra w dezynfekcji. Med. Weter., 77 (5), 221-22.

Wstecz

Zdjęcie oferty Black Friday 2022

Bieżący numer