Profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość tłuszczu w mięsie drobiowym


Paulina Duma-Kocan


Świadomość konsumentów dotycząca wartości odżywczych spożywanej przez nich żywności i jej efektów zdrowotnych stale się zwiększa. W trosce o racjonalne i zdrowe odżywianie konsumenci poszukują mięsa łatwo przyswajalnego, zawierającego dużo białka i niewielką ilość tłuszczu. Z tych właśnie względów żywieniowych konsumenci zarówno w Polsce jak i na świecie preferują mięso drobiowe.

Piśmiennictwo:

1.           Barowicz T. 2000. Żywienie tuczników-cholesterol w mięsie-produkty utleniania cholesterolu. Trzoda Chlewna 38 (10), 40-44.

2.           Bartnikowska E., Zawadzka K., Szymańska M. 2002. Wartość odżywcza mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu. Przemysł Spożywczy, 56 (7), 17-20.

3.           Candela C.G., Bermejo López L.M., Kohen V.L. 2011. Importance of a balanced omega 6/omega 3 ratio for the maintenance of health. Nutritional recommendations. Nutr. Hosp., 26 (2), 323-329.

4.           Cichosz G. 2008. Oleje roślinne a zagrożenie nowotworami. Przegląd Mleczarski 4, 4–12.

5.           Dutkowska A, Rachoń D. 2015. Rola kwasów tłuszczowych n-3 oraz n-6 w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby Serca i Naczyń, 12 (3), 154–159.

6.           Elminowska-Wenda G., Szpinda M. 2011. Budowa anatomiczna, histologiczna i cytologiczna mięśni szkieletowych. W: Pisula A., Pospiech E. (red). Mięso-Podstawy Nauki i Technologii. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.

7.           Grabowski T., Kijowski J. 2018. Mięso i przetwory drobiowe. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.

8.           Grabowski T., Kijowski J., 2004 − Mięso i przetwory drobiowe. Wyd. Naukowo- -Techniczne, Warszawa.

9.           Howe P.B., Meyer B.J., Record S., Baghurst K. 2006. Dietary intake of long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids: contribution of meat sources. Nutrition 22, 47–53.

10.         Kitessa S.M., Young P. 2009. Echium oil is better than rapeseed oil in enriching poultry meat with n-3 polyunsaturated fatty acids, including eicosapentaenoic acid and docosapentaenoic acid. Brit. J. Nutr. 101(5), 709-715.

11.         Kuchanowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K., 2005 − Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. PZWL, Warszawa.

12.         Lesiów T. 2003. Stan polskich badań na temat wartości odżywczej mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (37), Supl., 230-241.

13.         Łoźna K., Kita A., Styczyńska M., Biernat J. 2012. Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 871-875.

14.         Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Damiaziak K., Niemiec J. 2017. Influence of indoor and outdoor systems on meat quality of slow growing. Cyta Journal of Food, 15, 1, 15-20.

15.         Niewiarowicz A. 1993. Struktura, skład chemiczny, zmiany poubojowe i smakowitość mięsa drobiowego. [W:] Technologia mięsa drobiowego pod. red. T. Grabowskiego. WNT, Warszawa.

16.         Rokicki T. 2006. Właściwości mięsa strusiego. Gospodarka Mięsna 8, 38-39.

17.         Rycielska J., Jarosiewicz K., Słowiński M. 2010. Wpływ wybranych czynników przyżyciowych na jakość mięsa kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna 66 (11), 770-773.

18.         Simopoulos A.P. 1999. Essential fatty acids in health and chronic disease. Am. J. Clin. Nutr. 70, 560-569.

19.         Simopoulos A.P. 2006. Evolutionary aspects of diet, the omega-6/ omega-3 ratio and genetic variation: nutritional implications for chronic diseases. Biomed Pharmacother, 60, 502-507.

20.         Szkucik K., Pisarski R.K., Nastaj B., Pijarska L., Malec H. 2007. Wpływ wieku ubojowego kurcząt na cechy rzeźne oraz jakość tkanki mięśniowej. Medycyna Weterynaryjna 63 (11), 1353-1356.

21.         Ulbricht T.L., Southgate D.A. 1991. Coronary heart disease: seven dietary factors. The Lancet, 338, 985-992.

22.         Walstra P., Dijksterhuis G. B., Merks J. W. M., Kanis E. 2001. Intramuscular fat and consumers perception of pork. 47th ICoMST, 12-13.

23.         Valsta L. M., Tapanainen H., Männistö S. 2005. Meat fats in nutrition. Meat Science, 70, 525- 530.

24.         Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Marcinkowska-Lesiak M., Damaziak K. 2013. Czynniki warunkujące przebieg utleniania lipidów w mięsie drobiowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 574, 77–84.

25.         Zouari N., Elgharbi F., Fakhfakh N., Bacha A.B., Gargouri Y., Miled N. 2010. Effect of dietary vitamin E supplementation on lipid and color stability of chicken thigh meat. Afr. J. Biotechnol. 9, 2276–2283.

Wstecz

Bieżący numer