Potrzeby i ograniczenia w produkcji żywności


Zenon Zduńczyk


W produkcji drobiarskiej wpływ czynników rynków międzynarodowych, w tym wahań cen pasz i produktów, na rynek lokalny jest dość oczywisty. Zapewne niebawem ukażą się, pełniej udokumentowane opracowania ilustrujące wpływ, z pozoru lokalnej, wojny wywołanej atakiem Rosji na Ukrainę, na światowe zasoby i ceny żywności, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego. Według ukazujących się w prasie opinii ekspertów ucierpią afrykańskie kraje importujące ukraińską pszenicę i olej słonecznikowy, a liczba ludności niedożywionej wzrośnie o ponad 100 mln. Już wcześniej (FAO, 2020) co trzecia osoba na świecie, łącznie 2,37 mld, nie miała dostępu do odpowiedniej żywności, a w 2019 roku liczba ta wzrosła o prawie 320 mln osób. W latach 2014 – 2018 liczba niedożywionych mieszkańców ziemi utrzymywała się na stałym poziomie 8,4%, a następnie wzrosła do 9,9%. W sytuacji zniszczeń wojennych, zakłócających gospodarkę liczącego się producenta pszenicy i oleju słonecznikowego w świecie, odnotowany trend wzrostowy może się utrzymać, a nawet wzrosnąć, co będzie miało również wpływ na ceny żywności na globalnym i lokalnym rynku. W tym kontekście, z większą niepewnością powraca pytanie „Jak wyżywić 9 miliardów mieszkańców ziemi?”, nawiązujące do prognoz wzrostu liczby ludności świata do roku 2050 (Alexandratos i Bruinsma 2012; FAO, 2013). Przedstawienie złożoności tego problemu jest celem artykułu, początkowanego przypomnieniem prognozy oraz rzeczywistego wzrostu populacji i produkcji żywności w świecie w ostatnich 50 latach.

Piśmiennictwo:

1.      Alexandratos N., Bruinsma J. 2012. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. ESA Working paper No. 12-03. Rome, FAO.

2.      Bar-On Y.M., Phillips R., Milo R. The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018. 115: 6506-6511.

3.      Ding Q.J., Hesketh T. Family size, fertility preferences, and sex ratio in China in the era of the one child family policy: results from national family planning and reproductive health survey. BMJ 2006, 333:371-3.

4.      Ehrlich P.E. Feeding the future, World Livestock 2011, ss. 77-98.

5.      FAO, 2013. World Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition.

6.      FAO, 2020. Sustainable Food and Agriculture. http://www.fao.org/sustainability/news/detail/ en/ c/1274219/

7.      IPCC, 2021. Podstawy fizyczne. Podsumowanie dla Decydentów. Zmiana Klimatu 2021. Wkład I Grupy Roboczej do Szóstego Raportu Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu. Klimatu. https://informacje.pan.pl/images/2021/Raport_IPCC_2021_ 11_04_T%C5%81 UMACZENIE_ FINAL.pdf

8.      Meadows D.H. Granice wzrostu, PWE, Warszawa, 1973.

9.      Poore J., Nemecek T. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 2018, 360(6392): 987-992.

10.  Ramankutty N., Evan A.T., Monfreda C., Foley, J.A. Farming the planet: 1. Geographic distribution of global agricultural lands in the year 2000. Global Biogeochemical Cycles 2008, 22, GB1003.

11.  Ritchie H., Roser M. 2019. Land use. Published online at OurWorldInData.org (First published in September 2019), https://ourworldindata.org/land-use#peak-farmland.

12.  SDS, 2021. Origin of System Dynamics. https://systemdynamics.org/.

13.  Smil W. 2011. Harvesting the biosphere: the human impact. Popul. Dev. Rev. 37: 613-636.

14.  Steffen W., Crutzen P.J., McNeill J.R. 2007. The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature? Ambio 36: 614-621.

15.  Turner G.M. ‘Is Global Collapse Imminent?’, MSSI Research Paper No. 4, Melbourne Sustainable Society Institute, The University of Melbourne, 2014.

16.  Vollset S.E, Goren E., Yuan C-W., Cao J., Smith A.E., Hsiao T., Bisignano C., Azhar G.S., Castro E., Chalek J., Dolgert A.J., Frank T., Fukutaki K., Hay S.I., Lozano R., Mokdad A.H., Nandakumar V., Pierce M., Pletcher M., Robalik T., Steuben K. M., Wunrow H.Y., Zlavog B.S., Murray C. 2020 - Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet 396: 1285-1306.

17.  von Weizsacker E.U., Wijkman A. 2018. Ejżę! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety” (przekład i druk w Instytucie Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej). Wersja elektroniczna raportu: https://kongresdrogowy.pl/wp-content/ uploads/ files-df/Raport%20Ej%C5%BCe%20_Rozdz.%20I.pdf.

18.  Więckowski H. Polityka jednego dziecka i jej wpływ na strukturę demograficzną Chińskiej Republiki Ludowej. Zarządzanie Publiczne 2014, 1: 51-62.

Wstecz

Bieżący numer