Analiza preferencji konsumenckich dotycząca zakupu i spożycia jaj gotowanych marynowanych


Iwona Chwastowska-Siwiecka, Agnieszka Kurenda


W grupie badanych (52 osoby, co stanowiło 42,9%), które miały możliwość konsumowania jaj w formie marynowanej odpowiedziały, że trudno im jednoznacznie określić ich smakowitość . Natomiast po tyle samo ankietowanych (18,2%) wskazało, że jaja marynowane są w ich opinii bardzo smaczne, a także cecha ta została określona jako nie smaczna. Badani respondenci (20,7%) wskazali również, że smakowitość jaj gotowanych w postaci marynowanej jest dla nich akceptowalna i zdefiniowana jako smaczna.


Piśmiennictwo:

1.           Babicz-Zielińska E. 2001. Zachowanie konsumenta w stosunku do żywności i żywienia. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, Supl. 4(29): 5-13.

2.           Biesiada-Drzazga B., Banaszewska D., Kaim-Mirowski S. 2022. Analysis of selected external and internal characteristics of the eggs of Hy-Line Brown hens in relation to their age. Animal Science and Genetics, 18(1): 45-56. DOI: 10.5604/01.3001.0015.7921

3.           Chmielewska B. 2000. Zachowania producentów rolnych i konsumentów w świetle rozwoju współczesnego marketingu. [W:] Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 12-13.10.2000, s. 21-32.

4.           Chwastowska-Siwiecka I. 2021. Marynowanie jaj gotowanych. Polskie Drobiarstwo, 10: 56-61.

5.           Chwastowska-Siwiecka I., Paszczyk B. 2022. Ocena parametrów fizykochemicznych jaj gotowanych poddanych procesowi marynowania. Przemysł Spożywczy, 3(76): 16-21. Doi: 10.15199/65.2022.3.3

6.           Czerwińska D. 2010. Jaja inaczej. Wykorzystanie przetworów z jaj. Przegląd Gastronomiczny, 5(64): 8-9.

7.           Gawęcki J. 2000. Wybrane fizjologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów żywności. [W:] Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, s. 300-306.

8.           Gilewski R., Wężyk S. 2013. Charakter konsumentów i ich preferencje w odniesieniu do różnie przyrządzonych jaj. Hodowca Drobiu, 9: 12-15.

9.           Gilewski R., Wężyk S. 2014. Jakość jaj i produktów jajecznych w ocenie konsumenta. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 10(277): 32-40.

10.         Kapusta F. 2014. Produkcja i zużycie jaj w Polsce- ocena samowystarczalności. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11(60): 65-77.

11.         Kijowski J., Leśnierowski G., R. Cegielska-Radziejewska. 2013. Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 5(90): 29-41.

12.         Książkiewicz J. 2010. Jajo kurze charakterystyka wybranych cech i przydatność kulinarna. Hodowca Drobiu, 3: 56-58.

13.         Lewko L., E. Gornowicz. 2016. Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej”. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12(4): 85-94.

14.         Łaba S., Łaba R., Szczepański K., Bilska B., Tomaszewska M., Tul-Krzyszczuk A., Kosicka-Gębska M., Kołożyn-Krajewska D. 2020. Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy, 11(74): 10-18.

15.         Markowska K. 2001. Sprzedawaj korzyści i jakość- czyli marketing jaj w skrócie. Hodowca Drobiu, 3: 11-16.

16.         Markowska J., Polak E. 2020. Trendy w produkcji żywności. Przemysł Spożywczy, 4(74): 25-30.

17.         Miśniakiewicz M. 2017. Identyfikacja i analiza trendów rozwojowych w przemyśle spożywczym w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51(3): 385-397. DOI: 10.15584/nsawg.2017.3.30

18.         Nieżurawska M. 2001. Jakość żywności a preferencje konsumentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3(3): 34-38.

19.         Nieżurawska M. 2002. Jakość żywności a preferencje konsumentów. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 7(50): 8-9.

20.         Pikul J., Leśnierowski G. 1994. Technologia marynowania jaj gotowanych na twardo i ocena ich jakości. [W:] Ocena technologiczna jaj i przetworów z jaj (pod red. J. Pikul). Wyd. AR Wrocław, s. 56-58.

21.         Pikul J., Stangierski J. 1994. Ocena jakości jaj gotowanych na twardo. [W:] Ocena technologiczna jaj i przetworów z jaj (pod red. J. Pikul). Wyd. AR Wrocław, s. 43-55.

22.         Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska- Radziejewska R. 2016. Wartość odżywcza jaj konsumpcyjnych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6(109): 20-27. DOI: 10.15193/zntj/2016/109/158

23.         Trziszka T., Nowak M., Kaźmierska M. 2006. Preferencje konsumentów jaj na rynku Wrocławskim. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 3(48): 107-117.

24.         Wereńska M., Okruszek A. 2011. Wartość odżywcza różnego rodzaju jaj. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3: 212-224.

25.         Wężyk S., Gilewski R. 2020. Jaja spożywcze w walce z głodem? Czy zawsze? Polskie Drobiarstwo, 9: 6-9.

Wstecz

Bieżący numer