Wpływ fermentowanych śrut roślin oleistych na jakość surowców drobiarskich.


Karolina Wengerska,Anastasiya Ramankevich, Dawid Ziobro, Kamil Drabik


Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość surowca drobiarskiego jest pasza, która może stanowić nawet 80% nakładów finansowych włożonych w chów i hodowlę drobiu [Emenalom, 2004]. Odpowiednie jej zbilansowanie może znacząco wpływać na wyniki produkcyjne ptaków. Jednym z najważniejszych składników odżywczych paszy jest białko, które jest z głównych źródłem aminokwasów egzogennych dla drobiu. Podczas odchowu pozwala ono na prawidłowy wzrost ptaków, a w okresie produkcyjnym odpowiednia podaż białka wpływa na zachowanie dobrego stanu zdrowia ptaków, a jego zawartość jest kluczowa dla efektywności produkcji i tym samym ilości i jakości surowca.


Piśmiennictwo:

1.           Ao X., Yoo J.S., Lee J.H., Jang H.D., Wang J.P., Zhou T.X., Kim I.H. (2010) Effects of fermentedgarlicpowder on production performance, eggquality, bloodprofiles and fattyacidscomposition of eggyolk in layinghens. Asian-AustralasianJournal of Animal Sciences, 23(6), 786-791.

2.           Ashayerizadeh A., Dastar B., Shargh M. S., Mahoonak A. S., Zerehdaran S. (2017) Fermentedrapeseedmealiseffective in controlling Salmonella entericaserovarTyphimuriuminfection and improvinggrowth performance in broiler chicks. Veterinary Microbiology, 201, 93-102.

3.           Ashayerizadeh A., Dastar B., Shargh M.S., Mahoonak A.R.S., Zerehdaran, S. (2018) Effects of feedingfermentedrapeseedmeal on growth performance, gastrointestinalmicroflorapopulation, bloodmetabolites, meatquality, and lipid metabolism in broiler chickens [W:] Krezhova D. (red.) RecentTrends for Enhancing the Diversity and Quality of Soybean Products, InTech,175-190.

4.           Chachaj R., Sembratowicz I., Krauze M., Stępniowska A., Rusinek-Prystup, E., Czech A., Matusecičius P., Ognik K. (2019) The effect of fermentedsoybeanmeal on performance, biochemical and immunologicalbloodparameters in turkeys. Annals of Animal Science, 19(4), 1035-1049.

5.           Couto S.R., Sanromán M.Á. (2006) Application of solid-statefermentation to food industry—A review. Journal of Food Engineering, 76(3), 291–302.

6.           Incharoen T., Yamauchi K. (2009) Production performance, eggquality and intestinalhistology in layinghensfeddietarydriedfermentedginger. International Journal of Poultry Science, 8(11), 1078-1085.

7.           Jazi V., Ashayerizadeh A., Toghyani M., Shabani A., Tellez G. (2018) Fermentedsoybeanmealexhibitsprobioticpropertieswhenincluded in Japanesequail diet in replacement of soybeanmeal. Poultry Science, 97(6), 2113-2122.

8.           Kothari D., Oh J.S., Kim J.H., Lee W.D., Kim S.K. (2021) Effect of DietarySupplementation of FermentedPineNeedleExtract on Productive Performance, EggQuality, and Serum Lipid Parameters in LayingHens. Animals, 11(5), 1475.

9.           Richter G., Lemser A., Bargholz J. (1996) Rapeseed and rapeseedmeal as components in diets of layinghens. ArchivFürTierernaehrung, 49(3), 229–241Mazur, M., Sieradzki Z., Kwiatek K., Król B. (2020) Dylematy związane z deficytem białka krajowego w żywieniu zwierząt. Życie Weterynaryjne, 95(10), 632-635.

10.         Shin J.H., Park J.M., Kim J.M., Roh K.S., Jung W.S. (2012) The improvement of layingproductivity and eggqualityaccording to providinggerminated and fermentedsoybean for a feedadditive. Food Science of Animal Resources, 32(4), 404-408.

11.         Soumeh E. A., Mohebodini H., Toghyani M., Shabani A., Ashayerizadeh A., Jazi, V. (2019) Synergisticeffects of fermentedsoybeanmeal and mannan-oligosaccharide on growth performance, digestivefunctions, and hepaticgeneexpression in broiler chickens. Poultry Science, 98(12), 6797-6807

12.         Szmigiel I., Konkol D., Korczyński M., Łukaszewicz M., Krasowska A. (2021) Changes in the microbialcomposition of the cecum and histomorphometricanalysis of itsepithelium in broilersfed with feedmixturecontainingfermentedrapeseedmeal. Microorganisms, 9(2), 360.

13.         Olukomaiya O.O., Pan L., Zhang D., Mereddy R., Sultanbawa Y., Li X. (2021) Performance and ilealaminoaciddigestibility in broilersfeddietscontaining solid-statefermented and enzyme-supplementedcanolameals. Animal Feed Science and Technology, 275, 114876.

14.         Premathilaka K.T., Nawarathne S.R., Nambapana M.N., Macelline S.P., Wickramasuriya S.S., Ang L. Heo J.M. (2020) Partialorcompletereplacement of fishmeal with fermentedsoybeanmeal on growth performance, fecalcomposition, and meatquality in broilers. Journal of Animal Science and Technology, 62(6), 824.

15.         Xu F.Z., Zeng X.G., Ding X.L. (2012) Effects of replacingsoybeanmeal with fermentedrapeseedmeal on performance, serum biochemicalvariables and intestinalmorphology of broilers. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 25, 12: 1734–1741

16.         Xu F.Z., Li L.M., Xu J.P., Qian K., Zhang Z.D., Liang Z.Y. (2011). Effects of fermentedrapeseedmeal on growth performance and serum parameters in ducks. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 24: 678–684.

17.         Bidura I.G.N.G., Siti N.W., Wibawa A.A.P.P., Ariana I.N.T., Puspani E. (2021) The Effect of CarotLeavesMealFermented in Diets on EggProduction, Yolk Cholesterol and Beta-Carotene in Yolk of Hens. Annals of the RomanianSociety for Cell Biology, 25(6), 18705-18711.

18.         Liu Y., Feng J., Wang Y., Lv J., Li J., Guo L., Min Y. (2021) FermentedCorn–SoybeanMeal Mixed FeedModulatesIntestinalMorphology, BarrierFunctions and CecalMicrobiota in LayingHens. Animals, 11(11), 3059.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma