Barwniki stosowane w paszach dla niosek, mające wpływ na intensywność wybarwienia żółtka jaj


Agata Dankowiakowska


Kolor pożywienia stanowi jeden z głównych czynników, który wpływa na nasze wybory konsumenckie. W produkcji zwierzęcej aspekt organoleptyczny nabiera dużego znaczenia, szczególnie jeśli chodzi o jaja i barwę ich żółtek (Ryc. 1.). Oczekiwania konsumentów związane z kolorem skorupy czy żółtka są odmienne w różnych krajach. Barwa żółtka jest bardzo ważna dla konsumenta i świadczy o jakości nabywanego produktu.


Piśmiennictwo:

Kljak, K.; Carovic-Stanko, K.; Kos, I.; Janjeˇci´c, Z.; Kiš, G.; Duvnjak, M.; Safner, T.; Bedekovic, D. Plant Carotenoids as Pigment Sources in Laying Hen Diets: Effect on YolkColor, Carotenoid Content, OxidativeStability and Sensory Properties of Eggs. Foods 2021, 10, 721.

Seemann M. 2000. Factorswhich influence pigmentation. Lohmann Information, 24, pp.20 – 26.

Sobczak J., Marek P. 2012. Wpływ podawania kurom nieśnym zielonki z paciorecznika na intensywność barwy żółtka jaja. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 8 (2012), nr 4, 65 – 72.

https://portalwysokichplonow.pl/wplyw-zywienia-kur-na-jakosc-jaj-konsumpcyjnych/

https://www.veterinariadigital.com/en/articulos/the-egg-yolk-color-and-pigments/

http://kurynioski.pl/index.php/hodowla/2-kury-nioski-barwa-jajka

Wstecz

Bieżący numer