Kwasy organiczne w żywieniu drobiu – nowe koncepcje


Krzysztof Lipiński


Archiwum

Z uwagi na istotną rolę mikroflory przewodu pokarmowego w utrzymaniu zdrowia i wysokiej produkcyjności drobiu wzrasta zainteresowanie kwasami organicznymi jako dodatkami paszowymi, które oddziaływują na mikroorganizmy zamieszkujące przewód pokarmowy (Kahn, Iqbal 2015, Hajati 2018). Są one stosowane w żywieniu drobiu do ponad 50 lat, aczkolwiek mechanizm działania tych dodatków paszowych nie jest do końca poznany. Ponadto pojawiają się nowe kwasy organiczne oraz technologie ich stosowania.

Bieżący numer