Mikrobiom przewodu pokarmowego u drobiu


Aleksandra Bełdowska Aleksandra Dunisławska Maria Siwek


Archiwum

Kluczową rolę w utrzymywaniu kurcząt w dobrej kondycji zdrowotnej, jak i w poprawie parametrów produkcyjnych odgrywa korzystna mikrobiota bakteryjna bytująca w ich układzie pokarmowym. Wpływa ona na regulację odpowiedzi immunologicznej gospodarza, a także na liczne procesy metaboliczne, trawienie i wchłanianie składników odżywczych.


Piśmiennictwo:

Bartnicka A., Gałęcka M., Mazela J., 2016, Wpływ czynników prenatalnych i postnatalnych na miktobiotę jelitową noworodków, Stand Med. Pediatr, 13, 112-116

Belzer C., De Vos W., 2012, Microbes inside - from diversity to function, the case of Akkermansia, The ISME journal, 6(8), 1449-1458.

Berghof T., Parmentier H., Lammers A., 2013, Transgenerational epigenetic effects on innate immunity in broilers : An underestimated field to be explored?, Poultry Science, 92(11), 2904-2913.

Binek M., Cisek A., 2017, Mikrobiom jelitowy kury domowej – rozwój i funkcja, Artykuł przeglądowy Medycyna Weterynaryjna, 73(10), 618-625.

Cockayne A., Heap T., Kelly M., 2010, The role of toxin A and toxin B in Clostridium difficile infection, 2(10), 1038-1044.

Dolka B., Gołębiewska-Kosakowska M., Krajewski K., Kwieciński P., Nowak T., Szubstarski J., Szeleszczuk P., 2017, Occurrence of Enterococcus spp. in poultry in Poland based on 2014–2015 data, Med Weter, 73, 193-256.

Dzierżanowska D., Pawiñska A., Kamiñska W., Pater J., 2004, Lekooporne drobnoustroje w zakażeniach szpitalnych, Post. Mikrobiol, 43, 81-105.

Gantois I., Ducatelle R., Pasmans F., Haesebrouck F., Gast R., Humphrey T.J., Van Immerseel F. 2009. Mechanisms of egg contamination by Salmonella Enteritidis. FEMS Microbiol. Rev. 33, 718–738.

Gliński Z., Kostro K., 2015, Mikrobiom charakterystyka i znaczenie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, 446-450.

Górska-Andrzejak, Jolanta i in., 2017, Poczet modelowych organizmów badawczych, Wszechświat, 117(7-9).

Hajati H, Rezaei M., 2010, The application of prebiotics in poultry production. Int J Poult Sci 9:298–304.

Józefiak A., Benzertiha A., Kierończyk B., Łukomska A., 2020, Improvement of cecal commensal microbiome following the insect additive into chicken diet. Animals, 10(4), 577.

Kizerwetter-Świda M., Binek M. 2008. Bacterial microflora of the chicken embryos and newly hatched chicken. J. Anim. Feed Sci. 17, 224–232.

Kłos M., 2017, Chorobotwórczość Lactobacillus spp. Czynniki ryzyka, identyfikacja, antybiotykooporność, Post. Mikrobiol, 56(2),180–186.

Mazur-Gonkowska B., Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., 2006, Rola enterokoków w patologii drobiu, Medycyna Weterynaryjna, 62(10), 1108-1112.

Mizak L., Gryko R., Kwiatek M., Parasion S., 2012, Probiotyki w żywieniu zwierząt. Życie Weterynaryjne, 87(9), 736-741.

Mon K., Zhu Y., Chanthavixay G., Kern C., Zhou H., 2020, Integrative analysis of gut microbiome and metabolites revealed novel mechanisms of intestinal Salmonella carriage in chicken, Scientific reports, 10(1), 1-14.

Nurmi E, Rantala M. 1973. New aspects of Salmonella infection in broiler production. Nature. 241(5386):210-1.

Ostrowska L., Smarkusz J., 2016, Modyfikacja mikroflory jelitowej sposobem zapobiegania lub leczenia otyłości i schorzeń metabolicznych, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 7(2), 53-61.

Patterson J., Burkholder K.M., 2003, Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poult Sci 82:627–631.

Rypała K., Ploneczka-Janeczko K., Kita J., Kumala A., 2012, Zakażenia zwierząt przez Clostridium perfringens, Życie Weterynaryjne, 87(03).

Stajnder E. 2017, Choroby kur niosek. Dział Technologii Rolniczej i Doświadczalnictwa MODR w Katowicach, 6-11.

Wang J., Li J., Liu F., Cheng, Y., 2020, Characterization of Salmonella enterica isolates from diseased poultry in northern China between 2014 and 2018, Pathogens, 9(2), 95.

Wielen P.W., Keuzenkamp D.A., Lipman L.J., Knapen F., Biesterveld S. 2002. Spatial and Temporal Variation of the Intestinal Bacterial Community in Commercially Raised Broiler Chickens During Growth. Microb. Ecol. 44, 286–293.

Yang Y., Iji P.A., Choct M. 2009. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. Worlds Poult. Sci. J. 65, 97-114. 

Bieżący numer