Wyniki sztucznych lęgów bażanta złocistego


Kamil Kustra Marcin W. Lis


Archiwum

Bażant złocisty (Chrysolophus pictus, Fig 1a. i 1b.) należy do jednego z 50 gatunków podrodziny Phasianinae (pol. bażanty), wchodzącej w skład rodziny kurowatych (Phasianidae) z rzędu ptaków grzebiących (Galliformes). Większość gatunków bażantów wywodzi się z kontynentu azjatyckiego. Zasiedlają one bardzo zróżnicowane biotopy, od wysokogórskich po subtropikalne (Sepielak 2016). Ptaki te niechętnie latają, dzień spędzając na ziemi w poszukiwaniu pożywienia i dopiero wieczorem szukają schronienia na drzewach. (Mróz 2003).


Piśmiennictwo:

BIESIADA-DRZAZGA B., BANASZEWSKA D., TERESA BOMBIK T., MAJKOWSKI P.2014 The assessment of the size and selected traits of pheasant eggs. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 310, 30:27–34.

BORZEMSKA W.B1984 Vademecumchoróbdrobiu. PWRiL Warszawa 1984

BORZEMSKA W., JANOWSKI T. 1984Zoohigieniczne i biologiczne podstawy inkubacji jaj kurzych. Medycyna Wet., 40:603-607.

BORZEMSKA W.B., 2005. Patologia lęgów i okres okołolęgowego w Choroby drobiu. Red. M. Mazurkiewicz, Wyd. AR Wrocław 2005, 69–119.

CALIK J.2016Productive traits and egg quality in three strains of laying hens.Acta Sci. Pol. Zootechnica 15, 3:27–42.

CHUNG S. H., LEE K. W. 2014Effect of hen age, storage duration and temperature on egg quality in laying hensInt. J. Poult. Sci.13;634–636.

DEMIREL Ş. KIRIKÇI K. 2009 Effect of different egg storage times on some egg quality characteristics and hatchability of pheasants (Phasianuscolchicus). Poult. Sci. 88:440–444.

DAŃCZAK A.,TARASEWICZ Z., SZCZERBINSKA D.,LIGOCKI M 1997 Wiek stada a wylęgowość przepiórki japońskiej. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 32;109-117.

FARUGA A., PUDYSZAK K., PUCHAJDA H., JANKOWSKI J., KOZŁOWSKI K. 1996.

Charakterystyka jakości jaj w zależności od okresu nieśności i pochodzenia indyków. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 24:91–99.

FELSKA-BŁASZCZYK L., POHORECKI.K2015 Comparison of conformation and laying performance of various pheasant species. Acta Sci. Pol. Zootechnica 14(2):93–108.

IQBAL J., KHAN S.H., MUKHTAR N., AHMED T., PASHA R.A. 2016 Effects of egg size (weight) and age on hatching performance and chick quality of broiler breeder. J. of Appl. Anim. Res.44(1):54-64.

HAMIDU J. A., FASENKO G. M., FEDDES J. J. R., O’DEA E. E., OUELLETTE C. A., WINELAND M. J., CHRISTENSEN V. 2007The effect of broiler breeder genetic strain and parent flock age on eggshell conductance and embryonic metabolism. Poult. Sci.86:2420–2432.

HAMIDU J. A., FASENKO G. M., GUAN L., BARREDAD. R., FEDDES J. J. R. 2011

Influence of parent flock age on embryonic metabolism in modern turkey strains.

Poult. Sci. 90 426-434.

HAMBURGER V., HAMILTON H.L 1951 A series of normal stages in the development of the chick embryo. Dev. Dynam. 195:231-272.

KOPACZ M., DRAŻBO A. 2018 Zmiany jakości jaj konsumpcyjnych w zależności od sposobu i czasu przechowywania. Rocz. Nauk. PTZ, 14, 3:37-45.

KOŻUSZEK, R., KONTECKA H.,NOWACZEWSKI, S.ROSIŃSKI A. 2009. Storage time and eggshell colour of pheasant eggs vs. the number of blastodermal cells and hatchability results. Folia Biol.(Kraków) 57:121-130.

KRUSZEWICZ A., MANELSKI B.2002 Bażanty: gatunki, pielęgnacja, choroby. MulticoOficynaWyd. Warszawa 2002

KRYSTIANIAK S., KOŻUSZEK R., KONTECKA H.,NOWACZEWSKI S. 2005 Quality and ultrastructure of eggshell and hatchability of eggs in relation to eggshell colour in pheasants. Anim Sci Pap Rep 23:5-14

KRYSTIANIAKS., NOWACZEWSKIS., KONTECKAH., 2016.How important is eggshell colourim ring-necked pheasant (Phasianuscolchicus L.) reproduction? Part I-Morphological, physical feature of egg and eggshell quality.WorldˈsPoult. Sci. J., 72: 323-331.

KUCHARSKA- GACA J. Analiza rozwoju embrionalnego ipostembrionalnego gęsi w zależności od wieku stada rodzicielskiego. Rozprawadoktorska. WHiBZ. UTP Bydgoszcz. Bydgoszcz 2018.

Kustra K, Trela M., Tombarkiewicz B., Łapiński S, Pawlak K., Lis MW. 2020 Selected factors that affect the results of artificial hatching of the golden pheasant (Chrysolophus pictus) in aviary breeding – a preliminary study Europ.Poult.Sci., 84. 2020, DOI: 10.1399/eps.2020.313

*KUŹNIACKA J. BERNACKI Z. ADAMSKI M 2005 Effect of the date of egg-laying on the biological value of eggs and reproductive traits in pheasants [Phasianuscolchicus L.]. Folia Biol. (Kraków) 53:73-78

LIS M.W., ANDRES K.2007.Różnice w przebiegu klucia się piskląt czterech lokalnych odmian kur pochodzących z rejonu Podkarpacia Rocz. Nauk. Zootech. 34 (2), 261–267

LIS M., NIEDZIÓŁKA J., BORZEMSKA W.B.2001 Próba określenia wpływu dodatkowego pola magnetycznego na zarodek kurzy wraz z ocena powylęgowego obrazu skorupy. Sci Mess LvivStateAcad. Vet Med., 3,4:62-67.

LIS M., NIEDZIÓŁKA J., PAWLAK K. 2008 Wpływ czynników środowiska na zdolność reprodukcyjną kur.Magazyn Wet. 2008, Suplement-Drób, 438-400

NIEMIEC J 2012 Hodowla i użytkowanie kur nieśnych. w JANKOWSKI J. (red) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL Warszawa 2012: 279-304

MRÓZ E2003 Bażanty Oficyna Wyd. „Hoża” Warszawa 2003

MRÓZ E., ORŁOWSKA A., STĘPIŃSKA M. 2010Hatchery waste and hatchability of turkeyeggs. Pol. J. Natur. Sc. 25:143–153

MRÓZ E 2012Bażanty. w JANKOWSKI J. (red) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL Warszawa 2012: 397-409

ROMANOFF A.L, 1972 Pathogenesis of the avian embryo. Wiley-Interscience, New York 1972

SEPIELAK K., GUMUŁKA M 2014 Azjatycka ekstrawagancja w amatorskiej bażanciarni Pol. Drob.. 1/2014: 22-27

SEPIELAK K., GUMUŁKA M2016 Stan obecny i perspektywy hodowli wolierowejkiśćca annamskiego (Lophuraedwardsi) Wiad. Zoot 2:177–186

SEPIELAK K.2016. Bażanty Starego Świata Tom IWyd. Stow. „Lubin i okolice” Lubin 2016.

SEPIELAK K. 2017. Bażanty Starego Świata Tom II Wyd. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Lubin 2017.

WRUBLEWSKI R. 2010 Wpływ podania tauryny na przebieg wykluwania oraz niektóre parametry biochemiczne krwi kurcząt w okresie około lęgowym. Praca Magisterska. Maszynopis. WHiBZ, UR Kraków.

Bieżący numer