Tradycyjne i alternatywne metody dezynfekcji jaj wylęgowych


Kamil Drabik, Justyna Batkowska


Pisklęta jednodniowe stanowią jeden z nieoczywistych, ale jednocześnie najważniejszych surowców drobiarskich. Stanowią podstawę całej gałęzi produkcji, niezależnie od gatunku drobiu czy kierunku użytkowania. Takie ich zaklasyfikowanie skutkuje ciągłym dążeniem do utrzymania prawidłowej jakości piskląt, bądź do jej poprawy, w przypadku gatunków drobiu charakteryzujących się słabszą przeżywalnością (np. indyki). Uzyskuje się to na drodze wielu zabiegów, od właściwie zbilansowanego żywienia stada rodzicielskiego, poprzez odpowiednie obchodzenie się z jajami wylęgowymi na każdym etapie ich obrotu, zachowanie ścisłych warunków wylęgu, aż do stymulacji rozwoju układu pokarmowego wyklutych ptaków za pomocą przyspieszenia terminu podania pierwszej paszy.
Literatura:
1.            Al-Shammari K.I.A., Batkowska J., Gryzinska M.M. (2015). Assessment of ultraviolet light effect in hatching eggs disinfection on hatchability traits of two breeds of quails and chickens. Acta ScientiarumPolonorum. Zootechnica, 14, 2; 33-44.
2.            Batkowska J., Al-Shammari K.I.A., Gryzińska M., Brodacki A., Wlazło Ł., Nowakowicz – Dębek B. (2017) Effect of using colloidal silver in the disinfection of hatching eggs on some microbial, hatchability and performance traits in Japanese quail (Coturnix cot. japonica). European Poultry Science 81, doi:10.1399/eps.2017.211
3.            Batkowska J., Al-Shammari K.I.A., Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Gryzińska M. (2018) Evaluation of propolis extract as a disinfectant of Japanese quail (Coturnixcoturnix japonica) hatching eggs. Poultry Science, 97,2372– 2377.
4.            Batkowska J., Wlazło Ł., Drabik K., Nowakowicz-Dębek B., Al-Shammari K.I.A., Gryzińska M. (2018) Evaluation of grapefruit juice (Citrus paradisi) as an alternative disinfectant for hatching eggs. Pakistan Journal of Zoology, 50, 647– 653, doi:10.17582/journal.pjz/2018.50.2.647.653
5.            Baylan, M., Akpınar, G. C., Canogullari, S. D., Ayasan, T. (2018). The Effects of Using Garlic Extract for Quail Hatching Egg Disinfection on Hatching Results and Performance. Brazilian Journal of Poultry Science, 20(2), 343-350.
6.            Cadirci, S. (2009). Disinfection of hatching eggs by formaldehyde fumigation–a review. Archives Geflügelkunde, 73(2), 116-123.
7.            Chmielowiec-Korzeniowska A., Krzosek Ł., Tymczyna L., Pyrz M., Drabik A. (2013) Bactericidal, fungicidal and virucidal properties of nanosilver. Mode of action and potential application. A review. Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, 31 (2), 1-11.
8.            Chung, H., Kim, H., Myeong, D., Kim, S., Choe, N. H. (2018). Effect of chlorine dioxide gas application to egg surface: microbial reduction effect, quality of eggs, and hatchability. Korean Journal For Food Science Of Animal Resources, 38(3), 487.
9.            Clímaco, W. L. D. S., Melo, É. D. F., Vaz, D. P., Saldanha, M. M., Pinto, M. F. V. D. S., Fernandes, L. C. C., Baião N. C., Oliveira L. G., Sant’Anna F. M., Suoza S. M. Lara, L. J. C. (2018). Eggshell microbiology and quality of hatching eggs subjected to different sanitizing procedures. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 53(10), 1177-1183.
10.          Coufal C.D., Chavez C., Knape K.D., Carey J.B. (2003). Evaluation of a method of ultraviolet light sanitation of broiler hatching eggs. Poultry Science, 82 (5), 754-759.

11.          De Reu K., Grijspeerdt K., Herman L., Heyndrickx M., Uyttendaele M., Debevere J., Putirulan F. F, Bolder N. M. (2006) The effect of a commercial UV disinfection system on the bacterial load of shell eggs. Letters In Applied Microbiology, 42(2), 144-148. 

Wstecz

Bieżący numer