Technologia lęgu drobiu kompendium wiedzy o inkubacji drobiu grzebiącego i wodnego oraz problemy związane z inkubacją


Jakub Biesek


Podstawowe parametry dotyczące warunków środowiskowych panujących w inkubatorach nie gwarantują pełnego sukcesu. Podczas prowadzenia sztucznych lęgów drobiu kolejnymi czynnikami, mającymi wpływ na jakość lęgu są: obracanie jaj wylęgowych, ich schładzanie oraz zraszanie wodą. Nie należy zapomnieć o prześwietlaniu jaj w celu eliminacji zbędnych jaj, bez szansy na wyklute pisklę.
Literatura
1.       Adamski M., 2008. Relationships between the morphological composition of eggs and the hatchability of chicks of selected bird species. Zeszyty naukowe.
2.       Zootechnika. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy., 1-103.
3.       Aviagen. 2010. HOW TO… Break Out and Analyse Hatch Debris. Why Break Out and Analyse Hatch Debris. Informator w wersji pdf., 1-7. www.en.aviagen.com.
4.       Główny Urząd Statystyczny, 2017. www.stat.gov.pl paźdzernik 2018 r
5.       Korowiecka K., Trela M., Tombarkiewicz B., Pawlak K., Niedziółka J. W., Swadźba M., Lis M. W., 2017. Ocena wpływu wybranych substancji stosowanych do dezynfekcji jaj wylęgowych na wyniki lęgu piskląt kurzych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego., 13(2), 25-35.
6.       Jankowski J., 2012. Hodowla i Użytkowanie Drobiu. 7. Lęgi. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 2012., 227-257.
7.       Pijarska I., 2005. Prewencja zootechniczna u piskląt w okresie powylęgowym. Przegląd Hodowlany., 3, 6-8.
8.       Pijarska I., Malec H., 2006. Przygotowanie jaj wylęgowych do inkubacji. Polskie Drobiarstwo., 4, 28-34.
9.       Potłowicz K., 2013. Warunki konieczne do prawidłowego przebiegu inkubacji.
10.   Ogólnopolski Informator Drobiarski., 5(260), 10-20.
11.   Smith Jr. T., 2018. Hatching Quality Chicks. Publication 1182 (POD-01-16). www.extension.msstate.edu
12.   Mississippi State University Extension. Pipped eggs that do not hatch. źródło:
13.   www.extension.msstate.edu/content/pipped-eggs-do-not-hatch, 25.10.2018.

14.   www.darewit.pl data dostępu do strony: październik 2018 r. 

Wstecz

Bieżący numer