Przepiórka japońska jako ptak użytkowy i organizm modelowy


Danuta Szczerbińska, Mateusz Bucław


Przepiórkę japońską wykorzystuje się jako modelowe zwierzę laboratoryjne od wielu lat. Po raz pierwszy opisano ją jako model badawczy w 1959 r. Gatunek ten odegrał istotną rolę w badaniach naukowych z zakresu biologii rozwojowej, endokrynologii, gerontologii, immunologii, medycyny oraz behawioru. O „przydatności laboratoryjnej” przepiórki zdecydowało w szczególności podobieństwo do innych zwierząt kręgowych, prostota utrzymania, liczne potomstwo, wczesna dojrzałość płciowa oraz krótka embriogeneza. Obecnie do badań biologicznych wykorzystuje się jako modele zwierzęce zarówno osobniki dorosłe jak i zarodki. Ze względu na dużą dostępność, możliwości obrazowania embriogenezy a także lepszą przeżywalność podczas manipulacji, zarodki przepiórcze są bardzo przydatne przede wszystkim w biologii rozwojowej i inżynierii genetycznej.  Ponadto, w porównaniu z zarodkami innych kręgowców, umożliwiają realizację eksperymentów w krótszym czasie i przy mniejszych nakładach finansowych. Daje to lepsze efekty przy tworzeniu stabilnych linii transgenicznych, w zestawieniu do podobnych badań wykorzystujących np. kurę domową.
Literatura:
1.                  Baer Janet, Lansford Rusty, Cheng Kimberly, 2015: Japanese Quail as a Laboratory Animal Model, Chapter 22, w Laboratory Animal Medicine, wyd. James G. Fox, doi: 10.1016/B978-0-12-409527-4.00022-5, 2015
2.                  Ball Gregory F., Balthazart Jacques, 2010: Japanese Quail as a Model System for Studying the Neuroendocrine Control of Reproductive and Social Behaviors, ILAR Journal, Volume 51, Issue 4, 2010, 310–325, https://doi.org/10.1093/ilar.51.4.310
3.                  Domańska Bohdana, 1973: Przepiórki, PWRiL Warszawa
4.                  Huss David, Poynter Greg,  Rusty Lansford, 2008: Japanese quail (Coturnix japonica) as a laboratory animal model, Lab. Anim. 37 (11):513-9. doi: 10.1038/laban1108-513.
5.                  Morris Katrina M, Hindle Matthew M, Boitard Simon, Burt David, Danner Angela, Lel Eory, Forrest Heather, Gourichon David, Gros Jerome, LaDeana Hillier, Thierry Jaffredo, Khoury Hanane, Rusty Lansford, Leterrier Christine, Loudon Andrew,  Mason Andrew, Meddle Simone, Minvielle Francis, Minx Patrick, Pitel Frédérique,  Seiler Patrick, Shimmura Tsuyoshi, Tomlinson Chad, Vignal Alain, Webster Robert, Yoshimura Takashi, Warren Wesley, Smith Jacqueline, 2019: The quail as an avian model system: its genome provides insights into social behaviour, seasonal biology and infectious disease response, bioRxiv preprint first posted online Mar. 13, 2019; http://dx.doi.org/10.1101/575332
6.                  Rutkowski Andrzej, 2018: Przepiórka japońska, PWRiL, Warszawa

Tomiałojć Ludwik, Stawarczyk Tadeusz, 2003: Awifauna Polski, tom. 1, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody, Wrocław

Wstecz

Bieżący numer